Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος έτους 2002

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2007 (EN)
Agricultural Statistics of Greece, year 2002
Γεωργική Στατιστική της Ελλάδος έτους 2002

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Γεωργία - Στατιστική Κτηνοτροφία - Στατιστική Αλιεία - Στατιστική Δάση και δασοπονία - Στατιστική (EL)
Agriculture - Statistics Livestock - Statistics Fishery - Statistics Forest and forestry - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

Greek
English

2007


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Pireas*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)