Στατιστική περί της εν Ελλάδι αλιείας κατά το έτος 1936

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

1938 (EN)
Fishery statistics in Greece for the year 1936
Στατιστική περί της εν Ελλάδι αλιείας κατά το έτος 1936

Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος. Τμήμα Β'
Ministry of National Economy. General Statistical Service of Greece. Section Β'

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Αλιεία - Στατιστική (EL)
Fishery - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

French
Greek

1938


Υπουργείον Εθνικής Οικονομίας. Γενική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
General Statistical Service of Greece (EN)

Athens*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)