Ετήσια στατιστική έρευνα ορυχείων (μεταλλείων - λατομείων - αλυκών) 2003

 
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareBook (EN)

2006 (EN)
Annual statistical survey on mines, quarries and salterns 2003
Ετήσια στατιστική έρευνα ορυχείων (μεταλλείων - λατομείων - αλυκών) 2003

National Statistical Service of Greece
Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος

text
στατιστικές (EL)
statistics (EN)

Ορυχεία και ορυκτά - Στατιστική (EL)
Quarries and minerals - Statistics (EN)

Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) (EL)
Hellenic Statistical Authority (ELSTAT) (EN)

Greek
English

2006


Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Ελλάδος (EL)
National Statistical Service of Greece (EN)

Pireas*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)