Υellow sticky rectangle with ammonium acetate slow-release dispenser: an efficient long-lasting trap for Dacus oleae

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1984 (EN)
Κίτρινο Παραλληλεπίπεδο με Κόλλα και Κάψουλα Οξεικού Αμμωνίου Βραδείας Απελευθέρωσης: μια Αποδοτική Μακριάς Διάρκειας Παγίδα για το Δάκο της Ελιάς (EL)
Υellow sticky rectangle with ammonium acetate slow-release dispenser: an efficient long-lasting trap for Dacus oleae (EN)

Stavropoulou-Delivoria, A.
Economopoulos, Α.Ρ.

Ο συνδυασμός κίτρινου παραλληλεπίπεδου (14x20 εκ.) με κόλλα και κάψουλα οξεικού αμμωνίου βραδείας απελευθέρωσης (ΚΟΑ) συγκρίθηκε με ίδια παγίδα χωρίς οξεικό αμμώνιο (Κ), καθώς και με παγίδες γυάλινες McPhail με προσελκυστικό Buminal (MB) ή Entomozyl (ΜΕ) ή θειική αμμωνία (ΜΘΑ) σε 2% διάλυμα νερού, από τις αρχές Αυγούστου μέχρι τις αρχές Δεκεμβρίου. Όταν συγκρίθηκαν οι συνολικές συλλήψεις δάκου ελιάς σε όλη την περίοδο, δεν βρέθηκαν μεγάλες διαφορές ανάμεσα στις παγίδες ΚΟΑ, MB και ΜΕ, ενώ οι παγίδες Κ και ΜΘΑ έπιασαν πολύ λιγότερα έντομα. Όταν οι συνολικές συλλήψεις εκφράστηκαν σαν λόγος κάθε παγίδας προς την παγίδα ΚΟΑ τότε η αποδοτικότητα των παγίδων ήταν: 1 (ΚΟΑ)-0,95 (ΜΒ)-0,7 (ΜΕ)-0,33 (Κ)-0,08 (ΜΘΑ). Το φθινόπωρο (μεγάλος δακοπληθυσμός), οι παγίδες ΚΟΑ και Κ έπιασαν πάρα πολλά έντομα ενώ οι παγίδες McPhail είχαν συγκριτικά μειωμένη απόδοση προφανώς λόγω χαμηλών θερμοκρασιών και υψηλής υγρασίας. Το αντίθετο συνέβη τον Αύγουστο-Σεπτέμβριο (θερμός-ξηρός καιρός, μικρός δακοπληθυσμός).Οι παγίδες McPhail εφοδιάζοντο με φρέσκο διάλυμα προσελκυστικού κάθε περίπου μέρες το καλοκαίρι και 7 μέρες το φθινόπωρο. Οι κίτρινες παγίδες αντικαταστάθηκαν με καινούργιες μια φορά μόνο, στις αρχές Οκτωβρίου. Η κάψουλα οξεικού αμμωνίου μπορούσε να διαρκέσει πολύ περισσότερο (συνολικά περί τους 4 μήνες) αλλά οι επιφάνειες των παγίδων είχαν ήδη καλυφτεί με έντομα και άλλα αντικείμενα (φύλλα, κλαδάκια κ.λπ.). (EL)
The combination of a yellow color sticky rectangle with an ammonium acetate slow-release dispenser (YAA) was compared to a yellow sticky rectangle (Y) and to a McPhail glass trap with BuminalTM(MB), EntomozylTM(ME), or ammonium sulfate (MAS) odor lure in a 2% water solution, from the beginning of August till December in an olive grove. When total olive fruit fly, Dacus oleae (Gmelin) (Diptera: Tephritidae), captures were compared, no large differences were detected among YAA, MB and ME traps, while Y and MAS ones were found much inferior. When expressed as a ratio to YAA, total captures were: 1 (YAA), 0.95 (MB), 0.70 (ME), 0.33 (Y) and 0.08 (MAS). In the fall (high population density), both yellow traps showed very high catches, while McPhail odor traps had comparatively reduced effectiveness, apparently due to cool humid weather. The opposite was true in August-September (hot dry weather, low population density). McPhail traps were serviced every 5 days (summer) or 7 days (fall), while YAA and Y traps were replaced by new ones only once, at the beginning of October. The am­monium acetate dispenser could last much longer but traps had been covered by insects and debris. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Olive fruit fly (EN)
Trapping (EN)
McPhail trap (EN)
Ammonium sulfate (EN)
Ammonium acetate dispenser (EN)
Entomozyl (EN)
Buminal (EN)
Dacus oleae (EN)
Yellow trap (EN)


Entomologia Hellenica

English

1984-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 17-23 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 2 (1984); 17-23 (EN)

Copyright (c) 2017 Α.Ρ. Economopoulos, A. Stavropoulou-Delivoria (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)