Α contribution to Lasioderma spp. and other coleoptera collected from thistles in Southern Greece

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1989 (EN)
Συμβολή στην Πανίδα των Lasioderma spp. και Άλλων Κολεοπτέρων που Βρέθηκαν σε «Αγκάθια» (Cynaroideae: Compositae) στη Νοτιοδυτική Ελλάδα (EL)
Α contribution to Lasioderma spp. and other coleoptera collected from thistles in Southern Greece (EN)

Buchelos, C. ΤΗ.

Με δειγματοληψίες και παγιδοθετήσεις που έγιναν επί διετία σε είδη της υποοικ.Cynaroideae των Compositae στις περιοχές Αττική, Εύβοια, Κορινθία, Αργολίδα και Αρκαδία (Νοτιοδυτική Ελλάδα), βρέθηκαν τουλάχιστον 64 διαφορετικά είδη ακμαίωνκολεοπτέρων. Τα ονόματα των ειδών εντόμων κατά οικογένεια, η παρουσία του καθενός από αυτά σε κάθε ξενιστή, η εποχή και η περιοχή όπου έγινε η συλλογή τους εμφανίζονται σε λεπτομερή κατάλογο. Επίσης σημειώνονται όσα είδη είναι ή συνήθως θεωρούνται έντομα αποθηκών ενώ γίνεται ειδική αναφορά στα είδη του γένους Lasioderma που βρέθηκαν και στην κατανομή τους στα διάφορα είδη «αγκαθιών». (EL)
Coleoptera adults belonging to at least 64 species were collected in a 2-year survey held in 5 regions of southeastern Greece on different plants, members of the subfamily Cynaroideae: Compositae, commonly known as thistles. In the cited list is depicted the presence of each species according to its host, the plant part of the host, the season and the region it was collected. Species which are considered to be stored product insects are noticed while a special reference is made to Lasioderma spp. found on thistles. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Cynaroidae (EN)
Lasioderma spp. (EN)
Coleoptera (EN)
Thistles (EN)
Lasioderma pheromone (EN)
Compositae (EN)


Entomologia Hellenica

English

1989-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 7-12 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 7 (1989); 7-12 (EN)

Copyright (c) 2017 ΤΗ. Buchelos (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)