Α Revision of the Genus Bryobia in Greece (Acari: Tetranychidae)

 
This item is provided by the institution :

Repository :
Entomologia Hellenica  | ΕΚΤ eJournals
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
1991 (EN)
Αναθεώρηση του Γένους Bryobia (Acari: Tetranychidae) στην Ελλάδα (EL)
Α Revision of the Genus Bryobia in Greece (Acari: Tetranychidae) (EN)

Hatzinikolis, E.N.
Emmanouel, N.G.

Το γένος Bryobia από την Ελλάδα αναθεωρείται και δίνεται κλείδα για 16 είδη. Τρία νέα είδη, Β. caricae, Β. cerasi και Β. siliquae περιγράφονται και σχεδιάζονται ( $ και λάρβα). Τέσσερα είδη, Β. artemisiae Bagdasarian, Β. convolvulus Tuttle and Baker, Β. vasiljevi Reck και Β. watersi Manson αναφέρονται για πρώτη φορά στην Ελλάδα. Δίνονται πληροφορίες για τους ξενιστές, τη γεωγραφική κατανομή και την οικονομική σημασία κάθε είδους. Μερικοί ξενιστές και συμπτώματα ζημιών αναφέρονται για πρώτη φορά. (EL)
The genus Bryobia from Greece is revised and a key to 16 species is provided. Three new species, B. caricae, B. cerasi and B. siliquae, are described and illustrated. Four species, B. artemisiae Bagdasarian, B. convolvulus Tuttle and Baker. B. vasiljevi Reek and B. watersi Manson are recorded for the first time in this country. Information on the hosts, distribution and economic importance is presented for each species. Some of the hosts and damage symptoms are recorded for the first time. (EN)

info:eu-repo/semantics/article
info:eu-repo/semantics/publishedVersion
Peer-reviewed Article (EN)

Bryobia caricae spec, nov. (EN)
Acari (EN)
Tetranychidae (EN)
B. cerasi spec, nov. (EN)
B. watersi (EN)
B. siliquae spec, nov. (EN)
B. vasiljevi (EN)
B. convolvulus (EN)
Bryobiinac (EN)
B. artemisiae (EN)
Bryobia in Greece (EN)


Entomologia Hellenica

English

1991-01-08


Hellenic Entomological Society (EN)

2459-3885
0254-5381
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 9 (1991); 21-34 (EL)
ENTOMOLOGIA HELLENICA; Vol 9 (1991); 21-34 (EN)

Copyright (c) 2017 E.N. Hatzinikolis, N.G. Emmanouel (EN)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)