Η επίδραση της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών στην εκδήλωση καρκίνου του πεπτικού σωλήνα: επιδημιολογική μελέτη ασθενών-μαρτύρων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η επίδραση της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών στην εκδήλωση καρκίνου του πεπτικού σωλήνα: επιδημιολογική μελέτη ασθενών-μαρτύρων

Νικολάου, Μαρία

ΣΚΟΠΟΣ: Η διερεύνηση της επίδρασης της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών στην εκδήλωση καρκίνου του πεπτικού σωλήνα, καθώς επίσης τη σημασία και το ρόλο της κατανάλωσης τους, σε αυτόν. ΥΛΙΚΟ-ΜΕΘΟΔΟΣ:Η παρούσα είναι μια έρευνα ασθενών-μαρτύρων(131 ασθενείς, 62,9±2,4 ετών με πρώτη διάγνωση καρκίνου και 97 υγιείς, 46,4±14,4 ετών. Ο βαθμός υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής αποτιμήθηκε με το έγκυρο διατροφικό δείκτη MedDietScore (εύρος 0-55) ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Δεν παρατηρείται στατιστικά σημαντική διαφορά της ποσότητας κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών μεταξύ των ασθενών και των υγιών (p=0,485). Η πολυπαραγοντική ανάλυση έδειξε ότι η κατανάλωση ψαριών δεν σχετίζεται με την πιθανότητα εμφάνισης καρκίνου του πεπτικού σωλήνα ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου, της φυσικής δραστηριότητας, του οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του πεπτικού σωλήνα και του βαθμού υιοθέτησης της μεσογειακής διατροφής που αποτιμήθηκε με το διατροφικό δείκτη MedDietScore (0-55) Ακόμη ότι η αύξηση του MedDietScore κατά 1 μονάδα συσχετίζεται με 0,90 φορές ή 10% μικρότερη πιθανότητα (95% διάστημα εμπιστοσύνης: 0,840-0,974) κάποιος να παρουσιάζει καρκίνο του πεπτικού σωλήνα ανεξαρτήτως της ηλικίας, του φύλου, της φυσικής δραστηριότητας, του οικογενειακού ιστορικού καρκίνου του πεπτικού σωλήνα και της κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ: Τα ευρήματα που παρουσιάστηκαν στην παρούσα εργασία, δεν ενισχύουν την υπόθεση ότι η κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών ασκούν προστατευτική δράση στην εμφάνιση καρκίνου του πεπτικού σωλήνα. Η δράση της Μεσογειακής διατροφής όμως, που περιέχει και τα ψάρια στο σύνολο της ασκεί προστατευτική δράση στην εμφάνιση γενικότερα του καρκίνου.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cancer - Nutritional aspects
Fishes - Health aspects
Μεσογειακή δίαιτα
Καρκίνος - Διαιτολογικές απόψεις
Mediterranean diet
Ψάρια - Υγιειονολογικές απόψεις
Πεπτικό σύστημα - Καρκίνος
Gastrointestinal system - Cancer

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-05-19


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)