Η επίδραση της έντασης της άσκησης στην ενεργειακή κατανάλωση κατά την αποκατάσταση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2013 (EN)
Η επίδραση της έντασης της άσκησης στην ενεργειακή κατανάλωση κατά την αποκατάσταση

Αρβανιτίδου, Ευαγγελία

Μετά το πέρας μιας περιόδου άσκησης, καθώς η κατανάλωση οξυγόνου σταδιακά επανέρχεται στα προ άσκησης επίπεδα, η οξύτητα του αίματος(pH) διορθώνεται, η θερμοκρασία πυρήνα προσαρμόζεται και πάλι στα επίπεδα ηρεμίας και τα επίπεδα φωσφοκρεατίνης και τριφωσφορικής αδενοσίνης αποκαθίστανται, παρατηρείται αύξηση του μεταβολικού ρυθμού. Η μεταβολή αυτή είναι το άμεσο αποτέλεσμα του πλεονάσματος κατανάλωσης οξυγόνου που ακολουθεί μια συνεδρία άσκησης και ορίζεται ως EPOC: Excess Post exercise Oxygen Consumption. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό έχει γίνει αντικείμενο εντατικής μελέτης η οποία επικεντρώνεται στην σημασία του ως ανερχόμενου συντελεστή συμμετοχής σε προγράμματα απώλειας βάρους. Παρόλα αυτά, η βιβλιογραφία δεν παραθέτει ως τώρα σαφή αποτελέσματα λόγω της πολυπλοκότητας των μηχανισμών που πλαισιώνουν το φαινόμενο αυτό καθώς και λόγω της πολυμεταβλητότητας των ερευνητικών πρωτοκόλλων άσκησης που προσπαθούν να το ερμηνεύσουν. Οι τρεις σημαντικότεροι παράγοντες που μελετώνται λόγω της σημαντικής επίδρασής του στη διαμόρφωση του EPOC είναι το είδος, η ένταση και η διάρκεια της άσκησης. Ο σωστός συνδυασμός των τριών παραπάνω παραγόντων θα οδηγήσει στην επιτυχία του πρωτοκόλλου άσκησης όσον αφορά την επίτευξη της μέγιστης τιμής και διάρκειας του EPOC η οποία συνεπάγεται και την μεγαλύτερη ενεργειακή κατανάλωση κατά την αποκατάσταση. ΣΚΟΠΟΣ: Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν η μελέτη των διαφορετικών εντάσεων άσκησης της ίδιας ενεργειακής κατανάλωσης κατά την αποκατάσταση. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ: Το δείγμα της μελέτης αποτέλεσαν 15 υγιείς γυναίκες ηλικίας 24,7±2,3 ετών και βάρους 58,5±7,1. Οι δύο δοκιμασίες ήταν: Α-περπάτημα σε ταχύτητα 4,5 Km/h, σε δαπεδοεργόμετρο και Β-γρήγορο περπάτημα στα 6 Km/h με κλίση 4%. Όλοι οι εθελοντές μελετήθηκαν ξεχωριστά με διαφορά μιας εβδομάδας μεταξύ τους. Και οι δύο παρεμβάσεις αποδίδουν το ίδιο ενεργειακό κόστος περίπου ίσο με 300 Kcal. Πριν από κάθε μέτρηση, έγινε μέτρηση RMR για 15 min και το EPOC εκφράστηκε ως ποσοστό του RMR της ίδιας ημέρας. Το ενεργειακό κόστος της άσκησης και ο συνολικός χρόνος για την κατανάλωση του συγκεκριμένου ποσού ενέργειας υπολογίστηκαν με βάση τη μέτρηση της ανταλλαγής αερίων για 5 min στο 20-25 min( Α,Β) και 40-45 min( Α). Στο τέλος της άσκησης ακολούθησε μέτρηση του μεταβολικού ρυθμού για 1 h. H σχετική κατανάλωση των ενεργειακών υποστρωμάτων μετά την άσκηση υπολογίστηκε με βάση τις τιμές της πρόσληψης Ο2 και του αναπνευστικού πηλίκου. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ: Η κατανάλωση οξυγόνου μετά την άσκηση δεν παρουσίασε σημαντικές διαφορές μεταξύ των δυο παρεμβάσεων συνολικά παρά μόνο κατά τα πρώτα 30min όπου η παρέμβαση υψηλής έντασης υπερείχε με VO2=0.23±0.024 L/min. Το ίδιο παρατηρήθηκε και για το % VO2 πάνω από τα επίπεδα ηρεμίας. Το αναπνευστικό πηλίκο στα 0-60min μετά την άσκηση ήταν παρόμοιο με 0.75±0.5 και 0.75±0.8 στις Α και Β αντίστοιχα χωρίς σημαντική διαφοροποίηση. Μετρήθηκαν επίσης η % κατανάλωση λίπους και υδατανθράκων και η θερμιδική απόδοση αυτών μετά την άσκηση χωρίς στατιστικά σημαντική διαφορά μεταξύ των παρεμβάσεων. Το σύνολο των θερμίδων που καταναλώθηκαν τα πρώτα 30 min μετά την άσκηση ήταν αντίστοιχα 31.2±3.6 Kcal και 34.1±3.4 Κcal με την διαφορά τους να κρίνεται στατιστικά σημαντική. ΣΥΖΗΤΗΣΗ: Τα δυο συγκεκριμένα προπονητικά πρωτόκολλα παρόλο που διαφέρουν σημαντικά ως προς την ένταση δεν εμφανίζουν στατιστικά σημαντική διαφορά στην κατανάλωση οξυγόνου κατά την αποκατάσταση παρά μόνο κατά την πρώτη μισή ώρα μετά το τέλος της άσκησης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Energy consumption
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Excess Post Exercise Oxygen Consumption (EPOC)
Ενέργεια - Κατανάλωση
Περίσσεια Κατανάλωση Οξυγόνου μετά την Άσκηση
Exercise - Physiological aspects

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2013-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)