Διατροφικά πρότυπα, κατανάλωση πρωινού και ινσουλινοαντίσταση στην παιδική ηλικία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Διατροφικά πρότυπα, κατανάλωση πρωινού και ινσουλινοαντίσταση στην παιδική ηλικία

Μπαρούτη, Αφροδίτη Αλεξάνδρα

Σκοπός: Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να εξετάσει τη σχέση συγκεκριμένων διατροφικών προτύπων και της κατανάλωσης πρωινού με την ινσουλινοαντίσταση, σε ελληνικό παιδικό πληθυσμό ηλικίας 9-13 ετών. Μεθοδολογία: Στη παρούσα μελέτη εξετάστηκε ένα αντιπροσωπευτικό δείγμα 1912 παιδιών 9-13 ετών, που συμμετείχε στη συγχρονική μελέτη Healthy Growth και για το οποίο πραγματοποιήθηκε συλλογή ανθρωπομετρικών, βιοχημικών, κλινικών, διατροφικών και κοινωνικοοικονομικών δεδομένων. Για τον ορισμό της ινσουλινοαντίστασης χρησιμοποιήθηκε ο δείκτης HOMA-IR με κατώφλι >3,16, ενώ η κατανάλωση του πρωινού αξιολογήθηκε ως συστηματική ή μη. Η ανάλυση σε κύριες συνιστώσες (Principal Component Analysis, PCA) χρησιμοποιήθηκε για την αναγνώριση των διατροφικών προτύπων. Αποτελέσματα: Η PCA ανέδειξε πέντε διακριτά διατροφικά πρότυπα εκ των οποίων, το 3ο διατροφικό πρότυπο, που χαρακτηρίζεται από αυξημένη κατανάλωση μαργαρίνης, αλμυρών σνακ και γλυκών, συσχετίστηκε θετικά με το δείκτη HOMA-IR (β=0,077, Ρ<0,001), έπειτα και από διόρθωση για διάφορους πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Τα παιδιά που εμφάνιζαν μεγαλύτερη συμμόρφωση με αυτό το πρότυπο (3ο τριτημόριο) είχαν 2,06 φορές περισσότερες πιθανότητες να εμφανίζουν ινσουλινοαντίσταση, συγκριτικά με εκείνα που εμφάνιζαν μικρότερη συμμόρφωση με αυτό (1ο τριτημόριο). Η συστηματική κατανάλωση πρωινού δεν παρουσίασε στατιστικά σημαντικές συσχετίσεις με το δείκτη HOMA-IR. Συμπεράσματα: Στην παρούσα μελέτη, το διατροφικό πρότυπο που σχετίστηκε θετικά με τον HOMA-IR περιελάμβανε την αυξημένη κατανάλωση μαργαρίνης, αλμυρών σνακ και γλυκών. Λόγω των περιορισμένων αντίστοιχων δεδομένων στη βιβλιογραφία, η διενέργεια περαιτέρω μελετών σε παιδιά και εφήβους είναι αναγκαία, καταρχήν τόσο για την διερεύνηση της σχέσης των διατροφικών προτύπων και της διατροφικής συμπεριφοράς με την ινσουλινοαντίσταση, όσο και για την ανάπτυξη στρατηγικών πρόληψης ή/και θεραπείας μακροπρόθεσμα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Breakfasts - Health aspects
Παιδιά - Διατροφή
Ινσουλινοαντίσταση
Πρωινό - Υγιεινολογικές απόψεις
Children - Nutrition
Insulin resistance

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-10-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)