Νοσοκομειακή δυσθρεψία: αποτελέσματα από την ελληνική συμμετοχή στην πρωτοβουλία NutritionDay

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Νοσοκομειακή δυσθρεψία: αποτελέσματα από την ελληνική συμμετοχή στην πρωτοβουλία NutritionDay

Χατζόγλου, Αναστασία

Η νοσοκομειακή δυσθρεψία είναι ένα πρόβλημα μείζονος σημασίας, το οποίο εντοπίζεται σε ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό των νοσηλευόμενων ασθενών. Αν και έχει αποδειχθεί από ποικίλες μελέτες, ότι επηρεάζει την κλινική έκβαση των ασθενών και προκαλεί μια πληθώρα αρνητικών επιπτώσεων τόσο στους ίδιους τους ασθενείς, όσο και στο εκάστοτε σύστημα υγείας εξακολουθεί να αποτελεί ένα σημαντικό πρόβλημα που δεν ανιχνεύεται και κατ’ επέκταση δεν αντιμετωπίζεται ορθά. Η συγκεκριμένη μελέτη αποσκοπεί να περιγράψει τη συμμετοχή της Ελλάδας στο διεθνές πρόγραμμα «NutritionDay worldwide» και να παραθέσει τα αποτελέσματα που προέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος. Ο κυριότερος παράγοντας που φάνηκε να επηρεάζει το χρόνο νοσηλείας των ασθενών ήταν το ποσοστό απώλειας σωματικού βάρους το τελευταίο τρίμηνο πριν την εισαγωγή του στο νοσοκομείο. Συνεπώς, κρίνεται επιτακτική η ανάγκη υιοθέτησης στο άμεσο μέλλον μιας ανιχνευτικής διαδικασίας, η οποία θα εντοπίζει ήδη από την εισαγωγή τους ασθενείς που βρίσκονται σε υψηλό διατροφικό κίνδυνο και θα τους παραπέμπει για την εφαρμογή κατάλληλης διατροφικής αξιολόγησης και παρέμβασης, καθώς και καθιέρωσης ενός συστήματος παρακολούθησης της συμμόρφωσης των ασθενών στη δίαιτα, διότι ένα μεγάλο ποσοστό καταναλώνει μειωμένη ή και μηδενική ποσότητα από το παρεχόμενο γεύμα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Hospital patients
Νοσοκομειακοί ασθενείς
Ασθενείς - Διατροφή
Υποσιτισμός
Νοσοκομειακή δυσθρεψία
Malnutrition
Hospital malnutrition

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)