Αποδόμηση των συνιστωσών του MedDietScore στην εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου: διακρίνουσα ανάλυση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Αποδόμηση των συνιστωσών του MedDietScore στην εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου: διακρίνουσα ανάλυση

Νάνου, Ευαγγελία

Σκοπός: Πολλές επιδημιολογικές μελέτες και κλινικές δοκιμές έχουν τονίσει τον ευεργετικό ρόλο της Μεσογειακής διατροφής στην πρόληψη της καρδιαγγειακής νόσου. Ωστόσο, λίγες είναι αυτές που έχουν επικεντρωθεί στη σχέση της Μεσογειακής διατροφής με την εκδήλωση του αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ). Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης της Μεσογειακής διατροφής με το ισχαιμικό ΑΕΕ και η μελέτη της συνεισφοράς των συνιστωσών του διατροφικού δείκτη MedDietScore στην εκτίμηση της πιθανότητας εμφάνισης ισχαιμικού ΑΕΕ. Υλικό-Μέθοδος: Η παρούσα μελέτη πραγματοποιήθηκε από τον Οκτώβριο 2009 έως τον Δεκέμβριο 2011, στην περιοχή της Αθήνας και των Ιωαννίνων, με 500 συμμετέχοντες, εκ των οποίων 250 ήταν ασθενείς με πρώτη εκδήλωση ισχαιμικού εγκεφαλικού επεισοδίου και χωρίς υποψία προηγούμενης καρδιαγγειακής νόσου και 250 ήταν υγιείς εθελοντές, τυχαία επιλεγμένοι και κατά αντιστοιχία με το φύλο και την ηλικία των ασθενών. Κοινωνικο-δημογραφικά, κλινικά, διατροφικά και άλλα χαρακτηριστικά του τρόπου ζωής μετρήθηκαν μέσω ερωτηματολογίου. Η προσκόλληση στη Μεσογειακή διατροφή αξιολογήθηκε μέσω του διατροφικού δείκτη MedDietScore (θεωρητικό εύρος 0-55). Η στατιστική ανάλυση βασίστηκε σε περιγραφικά μέτρα και στην εφαρμογή της διακρίνουσας ανάλυσης. Αποτελέσματα: Η κατανάλωση λαχανικών και σαλατών ερμηνεύει την παρουσία του ΑΕΕ στο δείγμα της μελέτης κατά 8,2% (λ=0,918, P<0,001). Η κατανάλωση αλκοολούχων ποτών ερμηνεύει το 1,9% (λ=0,983, P=0,009) της μεταβλητότητας του ΑΕΕ και τέλος η ερμηνευμένη μεταβλητότητα για την κατανάλωση φρούτων και χυμών είναι 1,7% (λ=0,981, P=0,005). Τα αποτελέσματα της διακρίνουσας αανάλυσης για τις υπόλοιπες συνιστώσες του MedDietScore δεν είναι στατιστικά σημαντικά. Όλες οι συνιστώσες του MedDietScore ερμηνεύουν συνολικά την παρουσία ή μη του ΑΕΕ κατά 13,3% (P<0,001). Συμπέρασμα: Η συνεισφορά του MedDietScore στην ερμηνεία της μεταβλητότητας του ισχαιμικού ΑΕΕ, αν και στατιστικά σημαντική, δεν μπορεί να θεωρηθεί και κλινικά σημαντική λόγω των μικρών διαφορών που παρουσιάστηκαν στα σκορ μεταξύ υγιών και ασθενών, καθώς και λόγω του χαμηλού ποσοστού της συνολικής μεταβλητότητας του φαινομένου που φαίνεται να εξηγεί το ΜedDietScore.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Cerebrovascular disease - Nutritional aspects
Εγκεφαλοαγγειακές διαταραχές - Διαιτολογικές απόψεις
Diseases - Nutritional aspects
Μεσογειακή δίαιτα
Mediterranean diet
Ασθένειες - Διαιτολογικές απόψεις

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-07-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)