Εκτίμηση της έκθεσης των ακτών της Ελαφονήσου στους παράκτιους φυσικούς κινδύνους

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2011 (EN)
Εκτίμηση της έκθεσης των ακτών της Ελαφονήσου στους παράκτιους φυσικούς κινδύνους

Μαγκλάρα, Μαρία

Την τελευταία δεκαετία η άνοδος της θαλάσσιας στάθμης αποτελεί συνεχές αντικείμενο συζήτησης και προβληματισμού τόσο για την επιστημονική κοινότητα, όσο και για τον κρατικό μηχανισμό σε θέματα λήψης αποφάσεων και επίλυσης προβλημάτων. Η συνεχής οικιστική ανάπτυξη των παράκτιων περιοχών, η καταστροφή των παράκτιων γεωμορφών λόγω της τουριστικής ανάπτυξης και οι αυξανόμενες πιέσεις από τη γεωργία και τη βιομηχανία καθιστούν αναγκαία την μελέτη των ευαίσθητων παράκτιων περιοχών προκειμένου να βρεθούν οι κατάλληλες λύσεις για τη θωράκιση τους. Στόχος της παρούσας μεταπτυχιακής εργασίας είναι η προσπάθεια εκτίμησης των επιπτώσεων από μια αναμενόμενη άνοδο της θαλάσσιας στάθμης έως το έτος 2100 για το νησί της Ελαφονήσου στη νότια Πελοπόννησο. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζεται ο Δείκτης Παράκτιας Τρωτότητας που έχει προταθεί για την εκτίμηση της τρωτότητας των ακτών των ΗΠΑ και του Καναδά αλλά έχει επίσης εφαρμοστεί μεμονωμένα και σε περιοχές του Ελλαδικού χώρου. Για τον υπολογισμό του δείκτη εκτιμήθηκαν η παράκτια κλίση, η παράκτια γεωμορφολογία της περιοχής, οι γεωλογικοί σχηματισμοί που καταλήγουν στην ακτή, το μέσο παλιρροιακό εύρος, ο ρυθμός μεταβολής της θαλάσσιας στάθμης και το μέσο σημαντικό ύψος κύματος που πλήττει τις ακτές. Οι παράμετροι αυτές εκτιμήθηκαν και επεξεργάστηκαν με τη χρήση των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών και συγκεκριμένα του λογισμικού ArcGis 9.3.1. Εν συνεχεία χαρτογραφήθηκαν οι χρήσεις γης και οιπαράκτιες γεωμορφές.. Για τους σκοπούς της εργασίας απαιτήθηκε η συλλογή πληθώρας στοιχείων, η επεξεργασία τους και ο συνδυασμός τους ώστε να αποτελέσει η διπλωματική αυτή εργασία μια ολοκληρωμένη θεώρηση του νησιού αλλά και μια πιλοτική εφαρμογή εκτίμησης του δείκτη παράκτιας τρωτότητας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Θαλάσσια στάθμη
Ελαφόνησος (Λακωνία)
Φυσικές καταστροφές
Elafonisos Island
Sea level
Natural disasters

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2011-07-27


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)