Ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών της οικογένειας στην κατανάλωση πρωινού και στη διαμόρφωση του Δείκτη Μάζας Σώματος στα παιδιά

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2012 (EN)
Ο ρόλος των δημογραφικών χαρακτηριστικών της οικογένειας στην κατανάλωση πρωινού και στη διαμόρφωση του Δείκτη Μάζας Σώματος στα παιδιά

Ανδριώτη, Μαρία Χρυσή

Η παρούσα συγχρονική μελέτη στοχεύει στη διερεύνηση της επίδρασης των δημογραφικών χαρακτηριστικών της οικογένειας στην κατανάλωση πρωινού και την παχυσαρκία σε παιδιά προεφηβικής ηλικίας. Αναλυτικά, μελετήθηκαν 7725 παιδιά 10-12 ετών από οκτώ ευρωπαϊκές χώρες. Η έρευνα περιλάμβανε τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων για τα παιδιά και τους γονείς καθώς και ανθρωπομετρήσεις. Η συχνότητα κατανάλωσης πρωινού και τα δημογραφικά στοιχεία ήταν αυτό-δηλούμενα. Για τη συσχέτιση των κατηγορικών μεταβλητών μεταξύ τους χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό κριτήριο X2. Ακόμη, πραγματοποιήθηκαν λογαριθμικές παλινδρομήσεις για τη διερεύνηση της σχέσης μεταξύ της κατανάλωσης πρωινού και της παχυσαρκίας των παιδιών με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά της οικογένειας. Προέκυψε ότι το 64,7% του συνόλου των παιδιών κατανάλωνε καθημερινά πρωινό. Τα ποσοστά καθημερινής κατανάλωσης πρωινού διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των χωρών, από 46,5% (Σλοβενία) έως 84,8% (Ισπανία). Ακόμη, το 4,6% των παιδιών ήταν παχύσαρκα. Τα ποσοστά παχυσαρκίας διέφεραν στατιστικά σημαντικά μεταξύ των χωρών, από 10,4% (Ελλάδα), έως 1,4% (Νορβηγία). Επιπλέον, παιδιά ιθαγενών οικογενειών, παραδοσιακού τύπου, με δύο εργαζόμενους γονείς, με μητέρα μετρίου ή υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου και πατέρα υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου είχαν περισσότερες πιθανότητες να καταναλώνουν καθημερινά πρωινό. Ενώ, παιδιά θηλυκού γένους, που κατανάλωναν καθημερινά πρωινό, με πατέρα μετρίου ή υψηλού εκπαιδευτικού επιπέδου είχαν περισσότερες πιθανότητες να είναι υπέρβαρα ή παχύσαρκα. Συμπερασματικά, τα δημογραφικά χαρακτηριστικά παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατανάλωση πρωινού από τα παιδιά, η οποία με τη σειρά της συσχετίστηκε ισχυρά αντιστρόφως με τον ΔΜΣ τους. Συνεπώς, είναι αναγκαία η εκτίμηση των δημογραφικών χαρακτηριστικών των γονέων κατά το σχεδιασμό προγραμμάτων προώθησης της κατανάλωσης πρωινού, με στόχο την πρόληψη ή διαχείριση της παιδικής παχυσαρκίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Διατροφικές συνήθειες - Παιδιά
Body Mass Index
Breakfasts - Health aspects
Παιδιά - Διατροφή
Food habits - Children
Πρωινό - Υγιεινολογικές απόψεις
Children - Nutrition
Δείκτης Μάζας Σώματος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2012-08-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)