Μελέτη της Τρωτότητας, της Έκθεσης και της Προσαρμοστικότητας στην περιοχή της Ιεράπετρας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
shareΜελέτη της Τρωτότητας, της Έκθεσης και της Προσαρμοστικότητας στην περιοχή της Ιεράπετρας έναντι φυσικών και ανθρωπογενών κινδύνων

Μπαλαντινάκη, Αικατερίνη

Το παρόν πόνημα, έχει ως στόχο τη μελέτη βασικών δομών της περιοχής της Ιεράπετρας και τον εντοπισμό της τρωτότητας τους. Από τη μελέτη αυτών των δομών, εντοπίζονται διάφορες μορφές τρωτότητας όπως κοινωνικής, οικονομικής, πολεοδομικής, διοικητικής, θεσμικής και οικολογικής τρωτότητας.Η Ιεράπετρα αναμφισβήτητα αποτελεί μια πολύ – κινδυνική περιοχή, αφού εκτίθεται σε διάφορους φυσικούς και τεχνολογικούς (ανθρωπογενείς) κινδύνους. Η κάθε μορφή τρωτότητας που εντοπίζεται, εξετάζεται υπό το πλαίσιο του κινδύνου που καταγράφεται. Παράλληλα προσεγγίζονται τα τρία βασικά συστατικά της τρωτότητας, δηλαδή της έκθεσης, της αντίστασης και της προσαρμοστικότητας.Η παρούσα μελέτη δομείται σε τρία μέρη: το Θεωρητικό Μέρος (Α΄ Μέρος), το Εμπειρικό Μέρος (Β΄ Μέρος) και το (Γ΄ Μέρος) Αναπαραγωγή Συμπερασμάτων - Προτάσεων. Στο Α΄ Μέρος, γίνεται η θεωρητική προσέγγιση εννοιών και όρων με σκοπό την καλύτερη κατανόηση και ερμηνεία τους, καθώς και τον εύκολο εντοπισμό τους στο Εμπειρικό Μέρος της μελέτης. Στο Β΄ Μέρος αναπτύσσεται η εμπειρική μελέτη. Σ’ αυτό, γίνεται η τοποθέτηση γενικών-αναγνωριστικών στοιχείων για την περιοχή της Ιεράπετρας, σχετικά με δεδομένα φυσικο-γεωγραφικής, δημογραφικής, ιστορικής, πολεοδομικής, κοινωνικο-οικονομικής και διοικητικής δομής. Επίσης γίνεται καταγραφή και αιτιολόγηση των κινδύνων που αντιμετωπίζει η περιοχή μελέτης, καθώς και της έκθεσης της σε κινδύνους και επικινδυνότητες. Επιπλέον, καταγράφονται οι παράγοντες διαμόρφωσης και αύξησης της τρωτότητας στις δομές ανάλυσης και γίνεται εντοπισμός των διαφόρων μορφών προσαρμοστικότητας. Στο τελευταίο μέρος ( Γ΄ Μέρος) αναπαράγονται τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης και γίνονται προτάσεις για την βελτίωση των ενεργειών πρόληψης και ετοιμότητας και την μείωση των εντοπίσημων μορφών τρωτότητας.Εν συνεχεία, ακολουθεί η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε για την διεξαγωγή αυτής της μελέτης – εργασίας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Καταστροφή
Επικινδυνότητα
Φυσικές καταστροφές - Σχεδιασμός
Ελλάδα-Κρήτη-Λασίθι(Νομός)-Ιεράπετρα
Κίνδυνος
Έκθεση
Ιεράπετρα
Τρωτότητα
Προσαρμοστικότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)