Η πολιτιστική φυσιογνωμία της Ναυπάκτου και η συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Η πολιτιστική φυσιογνωμία της Ναυπάκτου και η συμβολή της στην βιώσιμη ανάπτυξη

Ντζελβέ, Μαρία

Η φυσιογνωμία μιας πόλης έχει ποικίλες διαστάσεις και κάθε πόλη έχει την δική της φυσιογνωμία καθώς τα διάφορα στοιχεία που την συνθέτουν την διαφοροποιούν από τις υπόλοιπες, αντανακλώντας έτσι η κάθε μια την δική της ιστορία. Στοιχεία όπως η γεωγραφική θέση, η πολιτιστική κληρονομιά, η ιστορία, η εδαφοκλιματολογικές συνθήκες συνθέτουν την φυσιογνωμία μιας πόλης.Η Ναύπακτος ανήκει σε μια από τις πόλεις της Ελλάδας συμβάλλοντας έτσι στην ιδιαίτερη ομορφιά της . Ο εντοπισμός της φυσιογνωμίας της, και συγκεκριμένα της πολιτιστικής της φυσιογνωμίας, καθώς επίσης και το πώς συμβάλλει αυτή στην βιώσιμη ανάπτυξη, θα διερευνηθεί μέσα από μελέτη βιβλιογραφικών, και όχι μόνο, πηγών αλλά και από προσωπική έρευνα. Η παρούσα εργασία αποτελείται από 6 κεφάλαια, τα οποία αναλύονται με βάση την πολιτιστική φυσιογνωμία της Ναυπάκτου.Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου της φυσιογνωμίας, τα στοιχεία της φυσιογνωμίας ενός τόπου καθώς επίσης ορίζονται και τα βασικά στοιχεία που συνθέτουν την φυσιογνωμίας ενός τόπου σύμφωνα με σπουδαίους ερευνητές και ακόμη, πιο συγκεκριμένα, γίνεται αναφορά για την πολιτιστική φυσιογνωμίας ενός τόπου.Επίσης, παρουσιάζεται και ο εννοιολογικός προσδιορισμός του όρου πολιτισμός όπως αυτός εξελίχθηκε μέσα στην ιστορία, τα πολιτισμικά στοιχεία μιας πόλης που συνθέτουν τον πολιτισμό της, καθώς επίσης διευκρινίζεται η διαφορά μεταξύ «πολιτισμού» και «κουλτούρας».Στο δεύτερο κεφάλαιο γίνεται αναφορά στην Βιώσιμη Ανάπτυξη. Παρουσιάζεται η εννοιολογική προσέγγιση του όρου, οι θεμελιώδεις αρχές της Βιώσιμης Ανάπτυξης, τα πεδία δράσης της και οι κύριες συνιστώσες της (οικονομία, κοινωνία, περιβάλλον, πολιτισμός).Στο τρίτο κεφάλαιο επιδιώκεται μια γνωριμία με την πόλη της Ναυπάκτου. Αρχικά, περιγράφονται τα γεωφυσικά και γεωγραφικά χαρακτηριστικά της πόλης. Ύστερα γίνεται ιστορική αναδρομή (αρχαία χρόνια, Βυζάντιο και μεσαιωνικά χρόνια, νεότερα χρόνια) καθώς επίσης γίνεται και ξεχωριστή αναφορά στο σημαντικότερο ιστορικό γεγονός της πόλης που δεν είναι άλλο από την Ναυμαχία της Ναυπάκτου.Επίσης, η εξέλιξη της ονομασίας της πόλης μέσα στους αιώνες αυτούς για να φτάσει να έχει σήμερα αυτή την ονομασία, η πολεοδομική και αρχιτεκτονική περιγραφής της και τέλος παρουσιάζονται 2 χάρτες της πόλης.Στο τέταρτο κεφάλαιο , το οποίο αποτελεί και το μεγαλύτερο μέρος της εργασίας, ξεκινά η εκτενής αναφορά στην πολιτιστική φυσιογνωμία της Ναυπάκτου και στο πως συμβάλλει αυτή στην βιώσιμη ανάπτυξη του τόπου. Αρχικά, αναφέρονται όλοι οι πολιτιστικοί σύλλογοι που έχουν δημιουργηθεί προκειμένου η πόλη αυτή να είναι ενωμένη με την ιστορία του τόπου της και την πολιτιστική της κληρονομιά ώστε να μην σβήσει ποτέ από την μνήμη των κατοίκων. Στην συνέχεια, αναφέρονται οι πολιτιστικές εκδηλώσεις που λαμβάνουν χώρα στην πόλη καθ’ όλη την διάρκεια του έτους, όπως είναι για παράδειγμα οι εκδηλώσεις για την ναυμαχία της Ναυπάκτου, το παζάρι, η Μ. Παρασκευή, και πως βοηθούν αυτές στην βιωσιμότητα του τόπου.Στην τρίτη ενότητα αναφέρονται τα μουσεία της πόλης που είναι το Μουσείο Φαρμάκη, το Ίδρυμα Δημητρίου και Αίγλης Μπότσαρη (Αρχοντικό του Μπότσαρη), και το Ίδρυμα Γεωργίου και Μαρίας Αθανασιάδη- Νόβα.Στην ενότητα «Μνημεία και αρχιτεκτονήματα» αναφέρονται τα σημεία αυτά της πόλης που παρουσιάζουν αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον όπως το κάστρο, το λιμάνι, το ρολόι, το Βεζύρ τζαμί και τα τούρκικα λουτρά, το Φετιχέ τζαμί, η οικία Τζαβέλα και το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία.Ακολουθεί η ενότητα στην οποία γίνεται αναφορά στις διάφορες κτιριακές εγκαταστάσεις που υπάρχουν στην πόλη και οι οποίες συμβάλλουν και βοηθούν στην συνέχιση και ανάπτυξη του τοπικού και όχι μόνο πολιτισμού. Τέτοιες εγκαταστάσεις στην Ναύπακτο είναι η Παπαχαραλάμπειος Βιβλιοθήκη, η Παπαχαραλάμπειος αίθουσα όπου διοργανώνονται ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις, το Φετιχέ τζαμί όπου και εκεί διοργανώνονται κάποιες, το Παπαχαραλάμπειο Εθνικό Στάδιο και το Ιστορικό και Πολιτιστικό Κέντρο «Ναυπακτία».Η τελευταία ενότητα αυτού του κεφαλαίου αναφέρεται στις εξέχουσες προσωπικότητες της πόλης της Ναυπάκτου και χωρίζεται σε 2 υποενότητες. Στην πρώτη υποενότητα γίνεται λόγος για τους ανθρώπους που υπήρξαν ευεργέτες και δωρητές στην πόλη αυτή με σκοπό την εξέλιξή της. Τέτοιες προσωπικότητες είναι ο Δημήτριος Παπαχαραλάμπους, ο Γεώργιος Αθανασιάδης – Νόβας και ο Αντρέας Κοζώνης. Στην δεύτερη υποενότητα άνθρωποι των γραμμάτων και των τεχνών που γεννήθηκαν και έζησαν στην Ναύπακτο. Κάποιοι από αυτούς είναι ο Ευθύμιος Βαρδακουλάς, ο Γιάννης Βλαχογιάννης, ο Γιάννης Ροντήρης, ο Χάρης και ο Σταμάτης Σταματίου, ο Σπύρος Μελάς και ο Θεμιστοκλής Αθανασιάδης Νόβας.Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται φωτογραφίες από το παρελθόν της πόλης.Το έκτο κεφάλαιο αφορά την έρευνα με μεθοδολογικό εργαλείο το ερωτηματολόγιο. Έτσι στο κεφάλαιο αυτό παρουσιάζονται τα στοιχεία που προέκυψαν από την έρευνα με την χρήση διαγραμμάτων.Στο τέλος της εργασίας υπάρχει παράρτημα με το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

πολιτισμός
βιωσιμη ανάπτυξη
Ναύπακτος

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)