Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2010 (EN)
Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων χωρικής ανάλυσης για τον προσδιορισμό της αξίας ακινήτων

Θεοδωρόπουλος, Αθανάσιος Γεώργιος

Στόχος-Σκοπός: Στόχος της παρούσας εργασίας είναι η επαφή με την έννοια της χωρικής ανάλυσης,η μελέτη της γραμμικής παλινδρόμησης καθώς και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς ακινήτων. Πέραν τούτου,η εργασία αυτή αποτέλεσε την αφορμή, να κατανοήσουμε καλύτερα την αξία του πολύτιμου αγαθού της γης,αποκτώντας μια σχέση που δεν περιορίζεται μόνο στο μετρητικό κομμάτι,αλλά και σε άλλους σημαντικούς τομείς.Συγκεκριμένα,την επέκτασή της σε παράγοντες που θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν οικονομικοί όπως είναι αυτό την αξίας των ακινήτων,αλλά και η κατανόηση του τρόπου λειτουργίας της αγοράς ακινήτων ,την μελέτη των παραγόντων που την επηρεάζουν καθώς επίσης και το πώς η παράμετρος του χώρου επιδρά σε αυτή. Πρωτοτυπία-Χρησιμότητα: Είναι γεγονός ότι ο τομέας του real estate γνωρίζει μεγάλη άνθηση τα τελευταία χρόνια,με αποτέλεσμα όλο και περισσότεροι άνθρωποι να επενδύουν σε ακίνητα. Εξαιτίας του γεγονότος αυτού γίνονται όλο και περισσότερες μελέτες για τις αξίες των ακινήτων ,καθώς και για τους παράγοντες που τις επηρεάζουν. Στόχος αυτής της εργασίας είναι η μελέτη της επίδρασης των παραγόντων που επιδρούν στις αγοραστικές αξίες των ακινήτων. Στην παρούσα μελέτη λαμβάνεται υπόψη ο χωροταξικός σχεδιασμός και συγκεκριμένα πως μια αλλαγή στον χωροταξικό σχεδιασμό μιας περιοχής επιδρά στις τιμές των ακινήτων. Ως περιοχή μελέτης μας επιλέχθηκε η Αρτέμιδα Αττικής και ο Νέος Κόσμος Αττικής. Πρέπει εδώ να σημειωθεί, ότι η επιλογή των συγκεκριμένων περιοχών δεν είναι τυχαία.Η Αρτέμιδα είναι μια περιοχή που βρίσκεται στο νοτιοανατολικό άκρο της Αττικής και απέχει 23 χιλιόμετρα από το κέντρο της Αθήνας. Πρόκειται κατά κύριο λόγο για μια περιοχή δεύτερης κατοικίας. Επιπροσθέτως,ο Νέος Κόσμος είναι μια περιοχή καθαρά αστική που γειτνιάζει με το κέντρο της Αθήνας.Επιλέγοντας δυο περιοχές με διαφορετικά χαρακτηριστικά καθίσταται δυνατό να διερευνηθούν οι βαθμοί αλληλεξάρτησης της περιοχής μελέτης με τον ευρύτερο χώρο της επιρροής-εξάρτησης.Με άλλα λόγια θα διερευνηθεί ο τρόπος που μεταβάλλεται η αξία των ακινήτων σε δυο περιοχές με διαφορετικά κυκλοφοριακά δίκτυα,διαφορετικές χρήσεις και διαφορετικές γειτνιάζουσες περιοχές που επηρεάζουν την λειτουργία και την ανάπτυξή της.Παράλληλα γίνεται μια ανάλυση των περιοχών μελέτης που περιλαμβάνει τα φυσικά δεδομένα,τις χρήσεις γης,τα πληθυσμιακά στοιχεία,τα οικονομικά χαρακτηριστικά και το θεσμικό και οργανωτικό πλαίσιο της περιοχής.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Αξία
Χωρική ανάλυση (Στατιστική)
Ακίνητη περιουσία - Ελλάδα - Αττική (Νομός)
Ακίνητη περιουσία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2010-10-07


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)