Αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων OpenStreetMap: η περίπτωση του Ελλαδικού χώρου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων OpenStreetMap: η περίπτωση του Ελλαδικού χώρου

Τριγώνης, Ιωάννης

Στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι η διερεύνηση της ποιότητας των δεδομένων OSM για τον ελλαδικό χώρο. Παρόμοιες έρευνες έχουν γίνει για πλήθος χωρών του εξωτερικού, ενώ για την Ελλάδα ξεχωρίζει μόλις μία προηγούμενη μελέτη. Στο πρώτο κεφάλαιο, γίνεται μια εισαγωγή στα ανοιχτά γεωγραφικά δεδομένα και σε έννοιες όπως Geo Web, Volunteered Geographic Information (VGI), Neogeography. Στη συνέχεια, αναφέρονται κάποιες συγκεκριμένες διαδικτυακές εφαρμογές οι οποίες επιτρέπουν στον χρήστη να δημιουργήσει τους δικούς του χάρτες, όπως οι χάρτες OSM. Στο επόμενο κεφάλαιο, γίνεται ανασκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με την ποιότητα των γεωγραφικών δεδομένων και αναφέρονται προηγούμενες μελέτες με αντικείμενο την αξιολόγηση της ποιότητας των δεδομένων OSM. Αναλύονται έτσι οι παράμετροι στους οποίους εστιάζεται ο έλεγχος της ποιότητας των δεδομένων από προηγούμενους μελετητές. Οι έρευνες αυτές έχουν ως περιοχή μελέτης κυρίως το Ηνωμένο Βασίλειο και τη Γερμανία. Για τον ελλαδικό χώρο έχει πραγματοποιηθεί μόνο μία μελέτη για την περιοχή της Αθήνας (Κουνάδη, 2009). Ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων OSM για τον ελλαδικό χώρο. Παρουσιάζονται τα διαθέσιμα δεδομένα για το σύνολο της ελληνικής επικράτειας ανά περιφερειακή ενότητα για δύο διαφορετικές χρονικές περιόδους (2011 και 2014) και επιχειρείται η συσχέτιση του διαθέσιμου όγκου δεδομένων OSM με την έκταση, τον πληθυσμό και την πυκνότητα πληθυσμού κάθε περιφερειακής ενότητας. Τέλος, πραγματοποιείται αξιολόγηση των δεδομένων OSM για την πόλη των Τρικάλων Θεσσαλίας. Η ανάλυση της ποιότητας βασίζεται στον όγκο των διαθέσιμων δεδομένων, όπου ελέγχεται η πληρότητα των δεδομένων OSM σε μήκος και το ποσοστό δεδομένων που έχει καταχωρημένο όνομα, στη θεματική τους ακρίβεια, όπου αξιολογείται η κατάταξη των οδικών αξόνων των δεδομένων OSM η ορθότητα των ονομάτων τους και η κατεύθυνση κίνησής τους και στη χωρική τους ακρίβεια, όπου υπολογίζεται το ποσοστό ταύτισής τους με ένα πρότυπο επίπεδο αναφοράς και εξάγονται τα τελικά συμπεράσματα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

OpenStreetMap
χαρτογραφία
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών - Ηλεκτρονικοί υπολογιστές - πόροι δικτύου
Ψηφιακοί χάρτες - Ελλάδα
διαδίκτυο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)