Αντιλήψεις και γνώσεις διατροφής σχετικά με φρούτα και λαχανικά και πρόληψη νοσημάτων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Αντιλήψεις και γνώσεις διατροφής σχετικά με φρούτα και λαχανικά και πρόληψη νοσημάτων

Βεργινάδης, Παναγιώτης

ΣκοπόςΣκοπός της παρούσας έρευνας είναι η μελέτη, αξιολόγηση και παρουσίαση τωνδιατροφολογικών αντιλήψεων και γνώσεων, όσον αφορά στην κατανάλωση φρούτων καιλαχανικών και στην συμβολή της κατανάλωσής τους, στην πρόληψη νοσημάτων.Συγκεκριμένα, τα δεδομένα αναλύονται προκειμένου να γίνει κατανοητή η επίδραση που ασκείτο φύλο (άντρες – γυναίκες) στη αντίληψη του ρόλου των φρούτων και των λαχανικών στηνπροαγωγή της υγείας καθώς και στην πρόληψη των καρδιαγγειακών νοσημάτων και τουκαρκίνου.ΜεθοδολογίαΗ έρευνα συμπεριέλαβε σε 10141 άτομα (τυχαιοποιημένο δείγμα), άνδρες και γυναίκες,ηλικίας 18 ετών και άνω. Τα αποτελέσματα της μελέτης προήλθαν από τη συμπλήρωσηερωτηματολογίου, μέσω του οποίου πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των γνώσεων τωνατόμων που συμμετείχαν στην μελέτη, για διατροφικά θέματα σχετιζόμενα με την κατανάλωσητων φρούτων και των λαχανικών αλλά και την πρόληψη νοσημάτων.ΑποτελέσματαΣύμφωνα με την ανάλυση των ερωτηματολογίων, η συντριπτική πλειοψηφία των ερωτώμενων,ήτοι 97%, αναγνωρίζει τη συμβολή των φρούτων και των λαχανικών στη μείωση τηςεμφάνισης καρδιαγγειακού νοσήματος. Αναλυτικότερα, η πλειονότητα των ανδρών και τωνγυναικών (53%) υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη επίδραση είναι “αρκετή”, ενώ μόνο το 3%των ανδρών και το 2% των γυναικών δεν αναγνωρίζει καθόλου τη συμβολή αυτή. Επιπλέον,αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό αποτέλεσμα είναι ανεξάρτητο του οικονομικού τους επιπέδου.Τέλος, προκύπτει ότι τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν την κυριότερη αιτία θανάτου καιτη συχνότερη νόσο στον πληθυσμό. Αναφορικά με τις διαφορές στις αντιλήψεις τωνερωτώμενων ανάλογα με το φύλο, από τη στατιστική ανάλυση προκύπτει ότι υπάρχεισυσχέτιση μεταξύ του φύλου και της αντίληψης των ερωτώμενων για διατροφικά θέματα καιγια τα καρδιαγγειακά νοσήματα (p < 5%).ΣυμπεράσματαΒασιζόμενοι στα αποτελέσματα αυτής της έρευνας που πραγματοποιήθηκε σε ένα μεγάλοαριθμό ανθρώπων (10.141) παρατηρήθηκε ότι τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες κατέχουνένα αρκετά ικανοποιητικό επίπεδο γνώσεων όσο αναφορά στους κλινικούς παράγοντεςκινδύνου που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να οφείλεται στογεγονός οτι οι άνθρωποι, παρά τους έντονους ρυθμούς της σύγχρονης καθημερινότητας, έχουνευαισθητοποιηθεί ως προς τους κινδύνους της μη καλής διατροφής για την υγείας, λόγωαυξημένης εμφάνισης νοσημάτων που σχετίζονται με την διατροφή, τα τελευταία χρόνια. Στηνευαισθητοποίηση του κοινού έχει συμβάλλει η ενημέρωση μέσω τηλεοπτικών εκπομπώνδιατροφής, μέσω οργανωμένων διατροφολικών εκδηλώσεων αλλά και εκστρατειών , οι οποίεςέχουν ως στόχο τη διαφύλαξη της υγείας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

καρκίνος
Φρούτα
καρδιαγγειακές ασθένειες
Προληπτική ιατρική
πρόληψη
λαχανικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)