Θέρμανση και ψύξη των δομημένων χώρων μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διάδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) στον οικιακό τομέα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2016 (EN)
Θέρμανση και ψύξη των δομημένων χώρων μέσω ανανεώσιμων πηγών ενέργειας: Κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες που συμβάλλουν στη διάδοση των γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) στον οικιακό τομέα

Καρύτσας, Σπυρίδων

Σκοπός της μελέτης αυτής είναι να συμβάλλει στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ελλάδα μέσω της διάδοσης των συστημάτων γεωθερμικών αντλιών θερμότητας (ΓΑΘ) στον οικιακό τομέα. Μέσα από δύο έρευνες κοινής γνώμης εξετάζονται οι παράγοντες που επηρεάζουν την ενημέρωση του κοινού όσον αφορά: α) τη γεωθερμία και τις ΓΑΘ, β) τη χρήση τους για οικιακή θέρμανση / ψύξη και γ) τις διαδικασίες που απαιτούνται για την εγκατάσταση ενός συστήματος ΓΑΘ, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση του κοινού να εγκαταστήσει ένα τέτοιο σύστημα. Μία τρίτη έρευνα εξετάζει τις απόψεις των ατόμων που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των ΓΑΘ σχετικά με το επίπεδο διάδοσης των οικιακών συστημάτων ΓΑΘ, τα εμπόδια διάδοσης τους και τις δράσεις που μπορούν να συμβάλλουν στην υιοθέτησή τους.Μεταξύ των παραγόντων που επηρεάζουν τη γνώση του κοινού πάνω στα υπό εξέταση θέματα καθώς και την πρόθεση για εγκατάσταση οικιακού συστήματος ΓΑΘ είναι το φύλο, η ηλικία, το επίπεδο σπουδών, η απασχόληση, το εισόδημα, η περιβαλλοντικά φιλική συμπεριφορά και η συνάφεια του επαγγέλματος ή των ενδιαφερόντων με το περιβάλλον, την τεχνολογία ή τη μηχανική. Επίσης, η πρόθεση εγκατάστασης επηρεάζεται από χαρακτηριστικά της κατοικίας και παράγοντες σχετικούς με τη συμπεριφορά και τη στάση των καταναλωτών και τις προτιμήσεις τους έναντι συγκεκριμένων χαρακτηριστικών των συστημάτων θέρμανσης. Τα εμπόδια διείσδυσης των ΓΑΘ μπορούν να ταξινομηθούν σε εμπόδια αγοράς, εμπόδια ενημέρωσης, ρυθμιστικά εμπόδια, εμπόδια χωροθέτησης & εγκατάστασης και οικονομικά εμπόδια. Αντιστοίχως, οι ενέργειες που συμβάλλουν στη διείσδυση της τεχνολογίας μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε δράσεις ενημέρωσης, οικονομικά κίνητρα, ρυθμιστικό πλαίσιο και βελτίωση τεχνολογίας.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

Γεωθερμία
γεωθερμικές αντλίες θερμότητας
Ψύξη
εμπόδια
Θερμοκρασία εδάφους
Θέρμανση
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας - Ελλάδα
Κτήρια - Εξοικονόμηση ενέργειας
κοινωνικοοικονομικοί παράγοντες
διάδοση

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-02-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)