Διατροφή και σωματική άσκηση σε σχέση με τα επίπεδα βιταμίνης D και οστικής μάζας σε παιδιά σχολικής ηλικίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Διατροφή και σωματική άσκηση σε σχέση με τα επίπεδα βιταμίνης D και οστικής μάζας σε παιδιά σχολικής ηλικίας

Τζούμα, Μαγδαλινή Γ.

Σκοπός : Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι να εξετάσει τη σχέση μεταξύ διατροφής και άσκησης με τα επίπεδα 25-υδρόξυ-βιταμίνης D ορού και τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας.Μεθοδολογία : Η παρούσα έρευνα αποτελεί συγχρονική μελέτη που πραγματοποιήθηκε σε 1484 παιδιά ηλικίας 9-13 ετών. Η έρευνα περιελάμβανε διατροφική αξιολόγηση, αξιολόγηση επιπέδων φυσικής δραστηριότητας, ανθρωπομετρήσεις, κλινική εξέταση και αιματολογικές εξετάσεις. Για την αξιολόγηση της οστικής μάζας χρησιμοποιήθηκε η οστική υπερηχομετρία στην πτέρνα και υπολογίστηκαν οι δείκτες ΒUA και SOS. Η ανεπάρκεια βιταμίνης D ορίστηκε ως η συγκέντρωση στον ορό <50nmol/L. Για τις αναλύσεις χρησιμοποιήθηκε το Χ2 του Pearson, το T-test και πραγματοποιήθηκαν απλές και πολλαπλές γραμμικές και λογιστικές παλινδρομήσεις.Αποτελέσματα : Στο συνολικό δείγμα ο επιπολασμός της ανεπάρκειας βιταμίνης D βρέθηκε ίσος με 72,4%. Δεν προέκυψε στατιστικά σημαντική συσχέτιση μεταξύ διατροφικής βιταμίνης D και επιπέδων της στον ορό, ούτε μεταξύ κάποιου θρεπτικού συστατικού με τους δείκτες οστικής υπερηχομετρίας. Αναφορικά με την άσκηση, αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική θετική συσχέτιση με τα επίπεδα της βιταμίνης D, η οποία όμως έχασε την σημαντικότητα στο πλήρες μοντέλο. Η θετική συσχέτιση μεταξύ άσκησης και του δείκτη SOS διατηρήθηκε στο πλήρες μοντέλο παλινδρόμησης. Μεταξύ των επιπέδων 25-υδρόξυ-βιταμίνης D και του δείκτη ΒUA προέκυψε αρνητική συσχέτιση, η οποία έχασε την σημαντικότητα στο πλήρες μοντέλο. Συμπεράσματα : H ανεπάρκεια βιταμίνης D αναδεικνύεται ότι αποτελεί μείζον πρόβλημα υγείας της χώρας μας για αυτήν την ηλικιακή ομάδα. Κρίνεται λοιπόν, αναγκαία η παρέμβαση μας με στόχο την εδραίωση των σωστών διατροφικών συνηθειών, την ενασχόληση με την άσκηση καθώς και των συνετών πρακτικών έκθεσης στον ήλιο.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

βιταμίνη D
σωματική άσκηση
διατροφή
οστική μάζα
παιδιά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)