Η Επίδραση της Κατανάλωσης Κρέατος (και κρεατοσκευασμάτων) σε Δείκτες Καρδιομεταβολικού Κινδύνου στο δεκαετή επανέλεγχο της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ»

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η Επίδραση της Κατανάλωσης Κρέατος (και κρεατοσκευασμάτων) σε Δείκτες Καρδιομεταβολικού Κινδύνου στο δεκαετή επανέλεγχο της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ»

Γκρέκας, Αθανάσιος

Σκοπός: Να ερευνηθεί η επίδραση της κατανάλωσης κρέατος και κρεατοσκευασμάτων στους βιοχημικούς δείκτες καρδιαγγειακού κινδύνου, στο δεκαετή επανέλεγχο της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ».Μεθοδολογία: Το 2012 ολοκληρώθηκε ο δεκαετής επανέλεγχος της μελέτης «ΑΤΤΙΚΗ» σε 2.583 άτομα και εκτιμήθηκε η επίπτωση των καρδιαγγειακών συμβάντων στη δεκαετία (στεφανιαία νόσος, έμφραγμα μυοκαρδίου, αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, άλλο καρδιαγγειακό νόσημα). Με χρήση διατροφικού ερωτηματολογίου υπολογίστηκε η συχνότητα κατανάλωσης κόκκινου κρέατος, λευκού κρέατος, αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων, αλλαντικών και κρεατοσκευασμάτων τύπου light, στους συμμετέχοντες. Έγινε εκτίμηση του δείκτη MedDietGroup (0,1,2). Τα άτομα ελέγχθηκαν κλινικά και εργαστηριακά για παρουσία διαβήτη, υπέρτασης και υπερχοληστερολαιμία και υπολογίστηκαν οι γλυκόζη, ινσουλίνη, TGs, ολική χοληστερόλη (HDL και LDL), ο ΔΜΣ και ο λόγος περιφέρεια μέσης/περιφέρεια γοφών. Μετρήθηκε η IL-6 σε 278 συμμετέχοντες. Αποτελέσματα: Η επίπτωση της καρδιαγγειακής νόσου στον πληθυσμό της Αττικής είναι 15,7%. Καμία ανεξάρτητη σχέση μεταξύ κατανάλωσης κρέατος συνολικά και υπέρτασης (ΣΛ=1,034) ή υπερχοληστερολαιμίας (ΣΛ= 0,955). Η κατανάλωση κρέατος συνολικά δεν σχετίστηκε με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο στη δεκαετία (ΣΛ=1,005 95%ΔΕ 0,904-1,118), όπως και κόκκινου (ΣΛ=0,991). Καμία συσχέτιση μεταξύ ολικού κρέατος και IL-6 (r=-0,004 p=0,908). Συμπεράσματα: Δεν αναδείχθηκε στατιστικά σημαντική σχέση μεταξύ της κατανάλωσης κρέατος-κρεατοσκευασμάτων, δεικτών φλεγμονής (IL-6) και καρδιαγγειακού κινδύνου στον 10ετή έλεγχο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

φλεγμονή
κρέας
μελέτη ΑΤΤΙΚΗ.
καρδιαγγειακός κίνδυνος
αθηρωμάτωση
κρεατοσκευάσματα
IL-6

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-06


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)