Σχεδιασμός της βάσης γεωχωρικών δεδομένων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες αστικού Δήμου: Η περίπτωση του Δήμου Νέας Σμύρνης.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Σχεδιασμός της βάσης γεωχωρικών δεδομένων για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών σε πολίτες αστικού Δήμου: Η περίπτωση του Δήμου Νέας Σμύρνης.

Μπαφαλούκα, Ελευθερία

Στην παρούσα Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία εξετάζεται ένας τρόπος σχεδιασμού και εισαγωγής Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ) σε αστικό Δήμο, τέτοιος ώστε να λαμβάνει υπόψη τις σύγχρονες ανάγκες διαμοιρασμού της γεωχωρικής πληροφορίας και να το καθιστά επιχειρησιακό και βιώσιμο. Σκοπός είναι το ΓΣΠ να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των ειδών των χρηστών τους οποίους αφορά. Επιλέχθηκε μια κοινωνικοτεχνική μέθοδος που αποτελεί συγκερασμό της παραδοσιακής μεθόδου του «καταρράκτη» και της ανθρωποκεντρικής μεθόδου ETHICS, με στοιχεία και από άλλες μεθόδους.Η μελέτη περίπτωσης αφορά τον Δήμο Νέας Σμύρνης. Για την διεξαγωγή της έρευνας διενεργήθηκαν συνεντεύξεις και χρησιμοποιήθηκαν προσχεδιασμένα έντυπα ανίχνευσης αναγκών για εφαρμογές ΓΣΠ. Ως αποτέλεσμα καταρτίστηκε ο Γενικός Κατάλογος Απαιτούμενων Γεωχωρικών Δεδομένων και έγινε ο εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης για μια εφαρμογή ΓΣΠ. Τέλος επιχειρήθηκε ο εννοιολογικός σχεδιασμός της βάσης για μια από τις εφαρμογές ΓΣΠ που ζητήθηκαν

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Τοπική Αυτοδιοίκηση
κοινωνικο-τεχνική μέθοδος
Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών
Βάση γεωχωρικών δεδομένων
διαμοιρασμός πληροφορίας

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-07-28


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)