Η εφαρμογή και οι προοπτικές των υπηρεσιών τρίτων (outsourcing) στο χώρο των logistics (third party logistics): η ελληνική και διεθνής εμπειρία

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2006 (EN)
Η εφαρμογή και οι προοπτικές των υπηρεσιών τρίτων (outsourcing) στο χώρο των logistics (third party logistics): η ελληνική και διεθνής εμπειρία

Γουσέτη, Ευρυδίκη Ευαγγελία

Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η προσπάθεια αποτύπωσης μιας σχετικά καινούριας, τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομένα, έννοιας εκείνη της ανάθεση διεκπεραίωσης των διαδικασιών logistics (αποθήκευση προϊόντων, διαχείριση αποθεμάτων, μεταφορά/διανομή προϊόντων) σε ανεξάρτητες εξειδικευμένες εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics, δηλαδή εταιρίες third part logistics (3pl), και ο προσδιορισμός του ρόλου που παίζει αυτή στη λειτουργία, αλλά και την ανάπτυξη των επιχειρήσεων. Το περιεχόμενο της εργασίας αποτελείται από δύο μέρη, το θεωρητικό, που αποτελείται από τέσσερα κεφάλαια και το πρακτικό, που απαρτίζεται από την εμπειρική διερεύνηση σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Αρχικά, το πρώτο κεφάλαιο περιλαμβάνει βασικούς ορισμούς της έννοιας logistics, τον σκοπό και το αντικείμενο τους, αλλά και τη σημασία αυτών στα πλαίσια λειτουργίας μιας επιχείρησης. Εν συνεχεία, παρουσιάζεται η γενικότερη αντίληψη γύρω από τον κλάδο των logistics στον ελλαδικό χώρο, στον οποίο έδωσε μεγάλη ώθηση η διοργάνωση των ολυμπιακών αγώνων του 2004.Το δεύτερο κεφάλαιο αναφέρεται στις διαδικασίες των logistics. Περιγράφεται το κομμάτι των αγορών και προμηθειών των εκάστοτε επιχειρήσεων, η αποθήκευση, η διαχείριση αποθεμάτων και οι μεταφορές-διανομές προϊόντων. Ιδιαίτερη μνεία γίνεται στις εργασίες που λαμβάνουν χώρα εντός του αποθηκευτικού χώρου, και στη σημασία της σωστής και οργανωμένης αποθήκης για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης. Επίσης, παρουσιάζεται ο πλέον αποτελεσματικός τρόπος διαχείρισης των αποθεμάτων. Τέλος, αναλύονται οι πέντε κύριες μορφές μεταφορών με σχετικές αναφορές στο επίπεδο τους σε εθνικό επίπεδο.Το τρίτο κεφάλαιο περιλαμβάνει την ιδέα του outsourcing, δηλαδή της ανάθεσης διάφορων διαδικασιών των εκάστοτε επιχειρήσεων σε ανεξάρτητες εταιρίες παροχής υπηρεσιών. Παρουσιάζονται οι κυριότεροι λόγοι, καθώς και τα πλεονεκτήματα που γίνονται η αφορμή για ανάθεση διαδικασιών σε φορείς παροχής υπηρεσιών logistics. Επίσης, περιλαμβάνονται οι λόγοι εμφάνισης της επιχειρηματικής πρακτικής του outsourcing και ο κλάδος ο οποίος στράφηκε πρώτος σε αυτή κάνοντας τη τα χρόνια που επακολούθησαν ιδιαίτερα γνωστή. Για την περαιτέρω εμβάθυνση παρουσιάζεται η υφιστάμενη κατάσταση του outsourcing σε διεθνές επίπεδο, καθώς και η χρήση του από διάφορες επιχειρήσεις. Τέλος, παρατίθενται οι κινήσεις των επιχειρήσεων που το χρησιμοποιούν και οι κίνδυνοι οι οποίοι μπορεί να εγκυμονεί το outsourcing.Περνώντας στο τέταρτο κεφάλαιο, γίνεται αναφορά στην ανάθεση υπηρεσιών logistics και στη διαδικασία επιλογής των εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics (εταιριών 3pl) από τις επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, καταγράφονται και περιγράφονται οι υπηρεσίες που παρέχουν οι εταιρίες 3pl, αλλά και οι κατηγορίες των προϊόντων για τις οποίες χρησιμοποιούνται υπηρεσίες 3pl. Επιπροσθέτως, περιλαμβάνεται ο τρόπος με τον οποίο κοστολογούνται οι υπηρεσίες third party logistics, η αξιολόγηση των εταιριών παροχής υπηρεσιών logistics από τις συνεργάτιδες επιχειρήσεις. Τέλος, αναφέρονται τα κυριότερα διλήμματα που προκύπτουν πριν την απόφαση συνεργασίας με εταιρίες παροχής υπηρεσιών logistics. Το περιεχόμενο του επόμενου κεφαλαίου περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα από τη συνεργασία ανάμεσα σε εμπορικές, βιομηχανικές ή μικτές επιχειρήσεις με εταιρίες third party logistics και συμβουλές για την επιτυχημένη πορεία της εν λόγω συνεργασίας. Επίσης, παρουσιάζονται οι προοπτικές του κλάδου των 3pl στην Ελλάδα, με την ανάπτυξη εμπορευματικών κέντρων, τα οποία αποτελούν περιοχές συγκέντρωσης εγκαταστάσεων πολλών εταιριών 3pl ή ακόμα και εγκαταστάσεων εμποροβιομηχανικών επιχειρήσεων.Το έκτο κεφάλαιο αποτελείται από τη μεθοδολογία της έρευνας, που αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιήθηκε η έρευνα μέσω ερωτηματολογίων με σκοπό την απεικόνιση των χαρακτηριστικών της ζήτησης των υπηρεσιών 3pl, έτσι όπως διαμορφώθηκε από τις απαντήσεις μεγάλων, όσον επί των πλείστων, επιχειρήσεων, αλλά και η εξέλιξη του κλάδου των 3pl από την δική τους οπτική γωνία. Γίνεται προσπάθεια εξήγησης των αποτελεσμάτων της εν λόγω έρευνας μέσω της σύνδεσης αυτών με την θεωρία. Το έβδομο κεφάλαιο περιλαμβάνει μία ανασκόπηση σύγχρονων ερευνών για τα χαρακτηριστικά του κλάδο των 3pl τόσο σε εγχώριο επίπεδο, όσο και σε διεθνές επίπεδο. Παρουσιάζεται η σύγχρονη τάση γύρω από τις επενδύσεις στο χώρο των logistics και πως αυτή διαμορφώνει την ευρωπαϊκή αγορά των logistics. Τέλος, γίνεται παρουσίαση της επικρατούσας κατάστασης αναφορικά με τις συνεργασίες επιχειρήσεων και εταιριών 3pl σε διεθνές επίπεδο, αλλά και προσπάθεια απεικόνισης και εξήγησης των διαφόρων προβλημάτων που αναφύονται, καθώς και των ωφελειών που παρουσιάζονται.Τέλος, η εργασία κλείνει με τον επίλογο, το περιεχόμενο του οποίου αναφέρεται με συντομία στο συνολικό περιεχόμενο, αλλά και τα προσωπικά συμπεράσματα μου από τη διεξαγωγή της πτυχιακής εργασίας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2006-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)