Συσχέτιση των διατροφικών προτύπων και της βαρύτητας και βραχυπρόθεσμης έκβασης του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Συσχέτιση των διατροφικών προτύπων και της βαρύτητας και βραχυπρόθεσμης έκβασης του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Σαχινίδης, Αλέξανδρος

Εισαγωγή: Σκοπός της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί η διερεύνηση της συσχέτισης της προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή μέσω του δείκτη MedDietScore, με τη βαρύτητα και τη βραχυπρόθεσμη έκβαση του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου (ΑΕΕ). Μεθοδολογία: Στο πρωτόκολλο συμπεριλήφθησαν 182 διαδοχικοί ασθενείς (ηλικία 79,9±6,1 έτη, 42,5% άνδρες), που εισήχθησαν στην Α’ Προπαιδευτική Παθολογική Κλινική του Γενικού Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης ΑΧΕΠΑ λόγω οξέος ισχαιμικού ΑΕΕ από τον Ιανουάριο του 2013 έως τον Φεβρουάριο του 2014. Στους ασθενείς αυτούς κατεγράφησαν δημογραφικά χαρακτηριστικά, κλινικές παράμετροι, παράγοντες καρδιαγγειακού κινδύνου, η βαρύτητα του ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου μέσω της National Institutes of Health Stroke Scale (NIHSS) και η βραχυπρόθεσμη έκβαση, που περιελάμβανε την ενδονοσοκομειακή θνητότητα και τη λειτουργική εξάρτηση κατά την έξοδο από το νοσοκομείο, η οποία ορίστηκε ως τροποποιημένη κλίμακα Rankin 2 ως 5. Αποτελέσματα: Παρατηρήθηκε χαμηλή κατανάλωση δημητριακών ολικής άλεσης, φρούτων, λαχανικών, ψαριού, καθώς και μηδενική ή μεγάλη κατανάλωση αλκοόλ, τα οποία συνέβαλαν αρνητικά στο συνολικό διατροφικό δείκτη. Αντίθετα, παρατηρήθηκε μικρή κατανάλωση κόκκινου κρέατος, πουλερικών και γαλακτοκομικών πλήρων σε λιπαρά, τα οποία συνέβαλαν θετικά. Δεν διαπιστώθηκε συσχέτιση μεταξύ του MedDietScore και της βαρύτητας του ισχαιμικού επεισοδίου, αλλά σημειώθηκε μία τάση για μεγαλύτερη κατανάλωση λαχανικών και κατανάλωσης αλκοόλ σε προστατευτικά επίπεδα στους ασθενείς με ήπιο ΑΕΕ (NIHSS ≤4). Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, η στεφανιαία νόσος σχετιζόταν με ήπιο ΑΕΕ και η κολπική μαρμαρυγή με μέτριο/βαρύ ΑΕΕ. Δε διαπιστώθηκε συσχέτιση του MedDietScore ή των επιμέρους ομάδων τροφίμων με την τροποποιημένη κλίμακα Rankin, πλην της ομάδας των ψαριών. Σε πολυπαραγοντική ανάλυση, ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για λειτουργικής εξάρτηση ήταν η υψηλότερη NIHSS κατά την εισαγωγή και η μεγαλύτερη ηλικία, ενώ το MedDietScore και οι επιμέρους ομάδες τροφίμων δεν σχετίζονταν με την λειτουργική έκβαση. Ανεξάρτητοι παράγοντες κινδύνου για ενδονοσοκομειακή θνητότητα ήταν η υψηλότερη NIHSS κατά την εισαγωγή, η αυξημένη κατανάλωση πουλερικών και η κατανάλωση ελαιολάδου 3-5 φορές εβδομαδιαίως σε σύγκριση με την καθημερινή κατανάλωση. Συμπεράσματα: Οι ηλικιωμένοι ασθενείς με οξύ ισχαιμικό ΑΕΕ εμφανίζουν μέτρια προσκόλληση στην μεσογειακή διατροφή. Το MedDietScore και οι επιμέρους ομάδες τροφίμων που το συνιστούν δε φαίνεται να σχετίζονται με τη βαρύτητα του ΑΕΕ ή τη λειτουργική έκβαση των ασθενών. Αντίθετα, η αυξημένη κατανάλωση πουλερικών και η λιγότερο συχνή κατανάλωση ελαιολάδου φαίνεται να8σχετίζονται με αυξημένη ενδονοσοκομειακή θνητότητα. Δεδομένου όμως του μικρού αριθμού ασθενών της μελέτης, καθώς και του πολύ μικρού αριθμού των ασθενών που απεβίωσαν μέσα στο νοσοκομείο, γίνεται σαφής η ανάγκη για περαιτέρω έρευνα σε μεγαλύτερο δείγμα ασθενών για την εξαγωγή περισσότερο ασφαλών συμπερασμάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

NIHSS
Μεσογειακή Διατροφή
βαρύτητα εγκεφαλικού επεισοδίου
ελαιόλαδο
πουλερικά
MedDietScore
τροποποιημένη κλίμακα Rankin
λειτουργική έκβαση
Ισχαιμικό αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)