Αλγόριθμος για την εξαγωγή συνόλων συστάσεων από δεδομένα προτιμήσεων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αλγόριθμος για την εξαγωγή συνόλων συστάσεων από δεδομένα προτιμήσεων

Κουρής, Παναγιώτης

Τα τελευταία χρόνια όλο και περισσότερες εφαρμογές πληροφορικής έχουν ανάγκη την αυτοματοποιημένη πρόταση αντικειμένων λαμβάνοντας υπόψη τις προτιμήσεις των χρηστών. Η ανάγκη αυτή οδήγησε στην ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα αυτό ο οποίος αποτελεί τον ερευνητικό χώρο της παρούσας εργασίας. Ο σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός αλγόριθμου συστάσεων που δεν προτείνει μεμονωμένα αντικείμενα μόνο αλλά συνθέτει σύνολα από αντικείμενα σύμφωνα με τα δεδομένα προτιμήσεων των χρηστών. Ο αλγόριθμος είναι ευέλικτος και δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη πρακτική εφαρμογή αλλά ενσωματώνει μια σειρά από παραμέτρους που η κατάλληλη επιλογή τους οδηγεί στην προσαρμογή του. Τα προτεινόμενα σύνολα αντικειμένων που εξάγονται περιλαμβάνουν αντικείμενα από έναν ορισμένο αριθμό κατηγοριών. Η παρούσα προσέγγιση χρησιμοποιεί την τεχνική του συνεργατικού φιλτραρίσματος και βασίζεται στον αλγόριθμο ροής ελάχιστου κόστους για τη βέλτιστη αντιστοίχιση των αντικειμένων με τις κατηγορίες και την εξαγωγή συνόλων αντικειμένων σύμφωνα με τις παραμέτρους. Για την εφαρμογή και την αξιολόγηση της παρούσας προσέγγισης σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε κατάλληλο λογισμικό που υλοποιεί ένα ολοκληρωμένο σύστημα συστάσεων. Το λογισμικό αυτό περιλαμβάνει ένα εύχρηστο και φιλικό εποπτικό περιβάλλον χρήστη μέσα από το οποίο εκτελούνται όλες οι απαραίτητες λειτουργίες που αφορούν στην εισαγωγή του συνόλου δεδομένων, στην επιλογή των παραμέτρων, στο συνεργατικό φιλτράρισμα, στην εξαγωγή των k-καλύτερων πακέτων αντικειμένων και στην αξιολόγηση. Η αξιολόγηση βοήθησε στην κατανόηση της συμπεριφοράς του συστήματος και έδειξε την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα τόσο για το χρόνο εκτέλεσης όσο και για την ακρίβεια που επιτυγχάνεται.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Σύσταση των k-καλύτερων πακέτων
Αλγόριθμος συστάσεων
Σύσταση συνόλων αντικειμένων
Συνεργατικό φιλτράρισμα
Σύστημα συστάσεων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-10


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)