Διερεύνηση της συσχέτισης της προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή και της κατανάλωσης ελαιολάδου με πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης της μακρο- και μικροκυκλοφορίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Διερεύνηση της συσχέτισης της προσκόλλησης στη μεσογειακή διατροφή και της κατανάλωσης ελαιολάδου με πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης της μακρο- και μικροκυκλοφορίας

Σωφρονά, Φιλίτσα

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση των πιθανών συσχετίσεων της προσκόλλησης στη Μεσογειακή διατροφή και της κατανάλωσης ελαιολάδου με πρώιμους δείκτες αθηρωμάτωσης της μάκρο- και μικροκυκλοφορίας σε ασθενείς με παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα. Μεθοδολογία: Ο πληθυσμός της μελέτης αποτελείται από 502 άτομα που δεν πάσχουν από κάποιο καρδιαγγειακό νόσημα, αλλά διαθέτουν έναν ή και περισσότερους παράγοντες κινδύνου. Από τους εθελοντές αυτούς το 53% είναι άντρες, με μέσο όρο ηλικίας τα 54,3±12 έτη και μέσο όρο BMI=27,6±5,3kg/m2. Σε ένα μικρότερο υπο-πληθυσμό 188 ατόμων, εκ των οποίων το 52,4% είναι άντρες, ο μέσος όρος ηλικίας είναι 53,2±12,4 έτη και ο μέσος όρος BMI=27,8±6,0 kg/m2, πραγματοποιήθηκε και εκτίμηση της μικροκυκλοφορίας. Η προσκόλληση στο μεσογειακό πρότυπο εκτιμήθηκε με τη βοήθεια του δείκτη Med Diet Score. Αποτελέσματα: Από τη μελέτη της μακροκυκλοφορίας παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση του δείκτη Med Diet Score με το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα (IMT) της δεξιάς (b=-0,022, P=0,049) και της αριστερής καρωτίδας (b=-0,026, P=0,045), αντίστοιχα. Επίσης, παρατηρήθηκε αρνητική συσχέτιση του ελαιολάδου με το πάχος του έσω-μέσου χιτώνα (IMT) της δεξιάς καρωτίδας (b=-0,012, P=0,039). Οι συσχετίσεις αυτές παρέμειναν στατιστικά σημαντικές μετά τη διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες. Ακόμη, από τη μελέτη της μικροκυκλοφορίας παρατηρήθηκε θετική συσχέτιση του Med Diet Score με τη μέση διάμετρο του αρτηριδίου του αμφιβληστροειδούς (CRAE) (right: b=0,089, P=0,043 ,left: b=0,09, P=0,027) ,και για τους δύο οφθαλμούς. Τα ευρήματα και στη μικροκυκλοφορία ήταν στατιστικά σημαντικά μετά τη διόρθωση για πιθανούς συγχυτικούς παράγοντες.Συμπεράσματα: Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, προκύπτει το συμπέρασμα ότι τόσο το μεσογειακό πρότυπο διατροφής, σαν ολότητα, όσο και το ελαιόλαδο συγκεκριμένα, έχουν προστατευτική δράση στην μακροκυκλοφορία. Επιπλέον, ο πιθανός προστατευτικός ρόλος του μεσογειακού προτύπου διατροφής παρατηρήθηκε και στη μικροκυκλοφορία του αμφιβληστροειδούς.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ελαιόλαδο
μακροκυκυκλοφορία
καρδιαγγειακά συμβάματα
υποκλινική αθηρωμάτωση
Μεσογειακή διατροφή

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)