Αποτίμηση γνώσεων και αντιλήψεων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και προαγωγή της υγείας μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αποτίμηση γνώσεων και αντιλήψεων παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και προαγωγή της υγείας μαθητών σχολείων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Μεσημέρη, Μαγδαληνή

Οι παράγοντες κινδύνου των χρόνιων νοσημάτων, και συγκεκριμένα των καρδιαγγειακών παθήσεων, ξεκινούν από την παιδική κιόλας ηλικία, αφού οι διατροφικές συνήθειες αλλά και γενικότερα η υιοθέτηση ενός ισορροπημένου τρόπου ζωής, διαμορφώνεται στα πρώτα στάδια ανάπτυξης του παιδιού. Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η αποτίμηση των γνώσεων και των αντιλήψεων των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου και η προαγωγή της υγείας των μαθητών σχολείων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. Υλικό-Μέθοδος: Η μελέτη αυτή αποτελεί μία επιδημιολογική μελέτη στην οποία συμμετείχαν 492 μαθητές (235 αγόρια και 257 κορίτσια), πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ηλικίας 10 έως 12 ετών, επιλεγμένοι με τυχαίο τρόπο, κατά τη διάρκεια 2014-2015. Η διερεύνηση της πιθανής συσχέτισης μεταξύ αγοριών και κοριτσιών σε ό,τι αφορά την αποτίμηση των γνώσεων και αντιλήψεων των παραγόντων καρδιαγγειακού κινδύνου, πραγματοποιήθηκε με τη χρήση του στατιστικού ελέγχου Χ2 του Pearson. Τα αποτελέσματα παρουσιάζονται με το αντίστοιχο επίπεδο στατιστικής σημαντικότητάς τους (p). Αποτελέσματα: Μετά από έλεγχο της συσχέτισης των αντιλήψεων μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, δεν φάνηκαν να διαφέρουν κατά πολύ οι απόψεις τους πάνω σε συγκεκριμένα θέματα. Παρ΄όλα αυτά, φάνηκε πως το 1/4 των μαθητών συνολικά (40.1%), δεν γνωρίζει πως το αλάτι στη διατροφή μπορεί να επιφέρει πολλά προβλήματα στην υγεία τους. Επιπλέον, από τη στατιστική ανάλυση, προέκυψε ότι το 5% των αγοριών και το 2% των κοριτσιών δεν γνωρίζει την επίδραση που θα έχει στην υγεία τους ως ενήλικες, η μη υιοθέτηση της υγιεινής διατροφής και η απουσία γυμναστικής κατά την παιδική ηλικία. Τέλος, παρατηρήθηκε από τη στατιστική ανάλυση πως τα αγόρια έχουν διαφορετική αντίληψη από τα κορίτσια σχετικά με την επίδραση της υγιεινής διατροφής στην υγεία και στην υγεία της καρδιάς (p=0.031). Συμπεράσματα: Η ενημέρωση των μαθητών σχετικά με την επίπτωση της ανθυγιεινής διατροφής και των διατροφικών συνηθειών στην υγεία θα χαρακτηριζόταν ελλιπής. Οι μαθητές (10-12 ετών) δεν είναι πλήρως ενημερωμένοι για θέματα που αφορούν τη φυσική δραστηριότητα και τις συμπεριφορές που αφορούν σε έναν υγιεινό τρόπο ζωής, τα οποία αποτελούν παράγοντες κινδύνου των καρδιαγγειακών νοσημάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

προαγωγή υγείας μαθητών
διατροφικές συνήθειες
Παράγοντες καρδιαγγειακών νοσημάτων
διατροφικές συμπεριφορές
αποτίμηση γνώσεων

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)