Μελέτη, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Πιλοτική Λειτουργία ενός Network Management System

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μελέτη, Εγκατάσταση, Παραμετροποίηση και Πιλοτική Λειτουργία ενός Network Management System

Φαρμάκη, Ζωή

Ως Μεταπτυχιακή φοιτήτρια της ειδικότητας Τηλεπικοινωνιακά Δίκτυα και Υπηρεσίες Τηλεματικής (MScinTelecommunicationNetworksandTelematicServices) και έχοντας παρακολουθήσει και το CCNA/Cisco ήθελα να εμβαθύνω πρακτικά στον κλάδο αυτό και γι’ αυτό επέλεξα το συγκεκριμένο θέμα μέσα από το οποίο αποκόμισα πολλές γνώσεις τόσο θεωρητικές όσο και πρακτικές γύρω από τον τομέα των δικτύων. Όσο αναφορά το σκοπό της διπλωματικής μου, το Κέντρο Πληροφορικής και Δικτύων (ΚΠΔ) που βρίσκεται στο Χαροκόπειο πανεπιστήμιο για την πιο ομαλή λειτουργία του χρειάζεται ένα μη εμπορικό σύστημα διαχείρισης δικτύων το οποίο θα βοηθούσε στον εντοπισμό και την επίλυση προβλημάτων από τους διαχειριστές, έτσι ώστε να μην αντιμετωπίζουν δυσχέρειες, χωρίς αυξημένο κόστος λειτουργίας. Αντικείμενο της διπλωματικής εργασίας αυτής είναι η εγκατάσταση, η παραμετροποίηση και η πιλοτική λειτουργία ενός συστήματος διαχείρισης δικτύου στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο με σκοπό την καλύτερη οργάνωση και αποδοτικότερη διαδικασία επίλυσης τεχνικών προβλημάτων στο δίκτυο του Πανεπιστημίου.Ειδικότερα, ο κύριος στόχος της εργασίας αυτής είναι να απλοποιηθεί η διαδικασία επίλυσης προβλημάτων καθώς και να διευκολυνθεί η δουλειά του προσωπικού του ΚΠΔ. Αυτό κρίθηκε απαραίτητο να υλοποιηθεί μέσω μιας υπηρεσίας που να είναι προσβάσιμη από το διαδίκτυο. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να διευκολυνθεί η μέχρι τώρα εργασία του προσωπικού και να οργανωθεί πολύ πιο αποδοτικά. Επίσης, με την δυνατότητα συνεχούς καταγραφής που θα δίνει η υπηρεσία αυτή και την εξαγωγή στατιστικών και συμπερασμάτων θα προκύψει συνεχής βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών.Πλέον, πολύ σημαντικό εργαλείο στις μέρες μας είναι το λογισμικό ανοιχτού κώδικα το οποίο είναι ευρέως διαδεδομένο και υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιλογής εφαρμογών. Οι δυνατότητες τους, τα χαρακτηριστικά τους και η αποδοτικότητα τους μπορούν να ανταγωνισθούν τα εμπορικά λογισμικά που υπάρχουν. Όσον αφορά τα συστήματα που σκοπό τους έχουν την εξυπηρέτηση και επίλυση τεχνικών προβλημάτων, υπάρχουν πολλές διαθέσιμες επιλογές σε εφαρμογές ανοιχτού κώδικα. Γι’ αυτό τον λόγο και εμείς μετά από έρευνα επιλέξαμε μια τέτοια εφαρμογή της οποίας το κόστος θα ήταν μηδενικό και η αποδοτικότητα ίδια με τα περισσότερα λογισμικά αυτού του τύπου για τα οποία απαιτείται η καταβολή χρημάτων για την απόκτησή τους ή την συντήρησή τους.Ολοκληρώνοντας λοιπόν, έγινε η μελέτη τέτοιων λογισμικών και αντιμετωπίστηκαν ζητήματα σχετικά με την εγκατάσταση και την παραμετροποίηση ενός networkmanagementsystem σε συνεργασία με ανθρώπους σχετικούς με την επίλυση τεχνικών προβλημάτων. Το σύστημα τέθηκε σε πιλοτική λειτουργία και σκοπεύει σύντομα να βοηθήσει στην καταγραφή αλλά και συγχρόνως στην επίλυση τεχνικών προβλημάτων του Πανεπιστημίου μας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επίλυση τεχνικών προβλημάτων
VirtualBox
)
δίκτυα
ICINGA web2
debian8

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-16


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)