Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης των ταξιδιωτικών social media: διερεύνηση ποσοτικής ανάλυσης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόθεση χρήσης των ταξιδιωτικών social media: διερεύνηση ποσοτικής ανάλυσης

Κατωπόδης, Γεώργιος

Η διπλωματική αυτή εργασία βασίζεται στην παρατήρηση της εξέλιξης του Web 2.0 και των social media συγκεκριμένα στον τομέα της φιλοξενίας και του τουρισμού. Τα τελευταία χρόνια εξαπλώνονται όλο και περισσότερο τα κοινωνικά μέσα (social media) και από αυτήν την τεχνολογική αλλά και κοινωνική «έκρηξη» δε θα μπορούσε να ξεφύγει ο τομέας της φιλοξενίας και του τουρισμού. Τα sites αυτά (ταξιδιωτικά social media) έχουν «εξελίξει» το word of mouth (από στόμα σε στόμα) σε e-word of mouth, παρόλα αυτά, δεν υπάρχουν πολλές μελέτες που να εξηγούν την υιοθέτηση του από τους ταξιδιώτες.Ο βασικός στόχος της διπλωματικής αυτής εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός θεωρητικά θεμελιωμένου μοντέλου για την αναγνώριση των παραμέτρων που επηρεάζουν την πρόθεση των καταναλωτών να υιοθετήσουν τις ιστοσελίδες ταξιδιωτικών social media και πιο συγκεκριμένα των ιστοσελίδων Booking.com, Trivago και TripAdvisor.Στην εργασία αυτή χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες ερευνητικοί μέθοδοι:1) Εκτενής βιβλιογραφική επισκόπηση στον ερευνητικό χώρο της Επικοινωνίας Ανθρώπου Υπολογιστή, του Ηλεκτρονικού Εμπορίου και των Τουριστικών Επιστημών. Στόχος ήταν η ανάπτυξη ενός θεωρητικού πλαισίου το οποίο εντοπίζει τις ανάγκες του ταξιδιώτη. Αυτό το πλαίσιο αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη του μοντέλου αξιολόγησης της πρόθεσης των χρηστών.2) Ποσοτική ανάλυση, με στόχο την αξιολόγηση του προτεινόμενου μοντέλου ως προς την αξιοπιστία και την εγκυρότητα του να μετρήσει την πρόθεση χρήσης των ταξιδιωτικών social media sites.Τα αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας απαρτίζονται από ένα θεωρητικό πλαίσιο τρόπου μέτρησης της πρόθεσης των χρηστών να χρησιμοποιήσουν μία ιστοσελίδα ταξιδιωτικού social media site που λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των ταξιδιωτών και ένα μοντέλο βασιζόμενο σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αξιολόγηση
Τουρισμός
πρόθεση χρήσης
Ταξιδιωτικά κοινωνικά μέσα
φιλοξενία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-17


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)