Επίδραση της υπεργλυκαιμίας μετά από φόρτιση γλυκόζης στη δραστικότητα της υπεροξειδικής δισμουτάσης λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων υγιών εθελοντών. Συσχέτιση με τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Επίδραση της υπεργλυκαιμίας μετά από φόρτιση γλυκόζης στη δραστικότητα της υπεροξειδικής δισμουτάσης λευκοκυττάρων και αιμοπεταλίων υγιών εθελοντών. Συσχέτιση με τη δραστικότητα των αιμοπεταλίων

Μπαχτή, Ελένη

Η μεταγευματική υπεργλυκαιμία είναι ανεξάρτητος παράγοντας κινδύνου για πολλά χρόνια νοσήματα τόσο σε διαβητικούς καθώς και σε μη διαβητικούς ασθενείς. Η υπεργλυκαιμία έχει συσχετισθεί με αυξημένη μιτοχονδριακή παραγωγή υπεροξειδίου, που συνοδεύεται με αύξηση της παραγωγής νιτρικού οξέος. Η υπερπαραγωγή του υπεροξειδίου οδηγεί στην παραγωγή άλλων ελεύθερων ριζών οξυγόνου, συμπεριλαμβανομένου και το ισχυρό οξειδωτικό υπεροξεινιτρώδες, με αποτέλεσμα ο οργανισμός να βρίσκεται σε κατάσταση οξειδωτικού στρες. Σκοπός: Η μελέτη της επίδρασης της μεταγευματικής υπεργλυκαιμίας και της αντιοξειδωτικής απόκρισης του οργανισμού σε αυτήν μέσω της μέτρησης αντιοξειδωτικών ενζύμων (της υπεροξειδικής δισμουτάσης – SOD) στα αιμοπετάλια υγιών εθελοντών.Μεθοδολογία: Οι εθελοντές ήταν 8 στο σύνολο, άνδρες και γυναίκες με ηλικιακό εύρος 20-40, στους οποίους πραγματοποιήθηκαν αιμοληψίες μετά από 3 διαφορετικές φορτίσεις υδατανθράκων (75g, 100g και 150g γλυκόζης). Μετρήθηκε η δραστικότητα της ολικής SOD και των 2 επιμέρους ισομορφών της (MnSOD, CuZnSOD) σε ομογενοποίημα αιμοπεταλίων.Αποτελέσματα: Η δραστικότητα της ολικής SOD σε ομογενοποίημα αιμοπεταλίων είναι της τάξης των 2,8 U/mg πρωτείνης. Το 40% της ολικής δραστικότητας ανήκει στην μιτοχονδριακή MnSOD. Η μεταφορτισιακή υπεργλυκαιμία οδηγεί σε αύξηση της δραστικότητας όλων των ισομορφών της SOD και της ολικής δραστικότητας χωρίς ωστόσο να υπάρχουν διαφορές στον τρόπο μεταβολής μεταξύ των φορτίσεων. Οι μεταβολές της SOD επηρεάζονται από το BMI και την αρτηριακή πίεση των εθελοντών και δεν συσχετίζονται με τις μεταβολές άλλων βιοχημικών χαρακτηριστικών.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

υπεροξειδική δισμουτάση
αιμοπετάλια
Μεταγευματική υπεργλυκαιμία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)