Παράκτια γεωμορφολογική χαρτογράφηση και δείκτης παράκτιας τρωτότητας τμήματος των ακτών του Μεσσηνιακού κόλπου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παράκτια γεωμορφολογική χαρτογράφηση και δείκτης παράκτιας τρωτότητας τμήματος των ακτών του Μεσσηνιακού κόλπου

Κώτσιαρη, Βασιλική

Η παρούσα διπλωματική εργασία επιχειρεί την αποτύπωση του γεωμορφολογικού και ιζηματολογικού καθεστώτος της παράκτιας και υποθαλάσσιας περιοχής του βόρειου Μεσσηνιακού κόλπου (περιοχή Καλαμάτας). Το ανάγλυφο του χερσαίου τμήματος της παραλίας προσδιορίστηκε με τοπογραφικές τομές κάθετες στην ακτογραμμή και η αποτύπωση του πυθμένα με ηχοβολιστή πλευρικής σάρωσης (side scan sonar) και βαθυμετρικές τομές κάθετες στην ακτογραμμή. Συλλέχθηκαν επιφανειακά ιζήματα κατά μήκος των τομών, τα οποία ταξινομήθηκαν με βάση την κοκκομετρία τους. Η παράκτια περιοχή αποτελείται από χαλαρά ιζήματα αμμώδους και χαλικώδους σύστασης, ενώ στο θαλάσσιο πυθμένα εκτείνονται ζώνες ψιλής άμμου και συστάδες Ποσειδωνίας, σε βάθος 2 μ. έως 20 μ., ενώ στα βαθύτερα ο πυθμένας έχει ιλυαργιλώδη σύσταση. Τέλος, εφαρμόστηκε ο δείκτης παράκτιας τρωτότητας (C.V.I.), στον οποίο συνεκτιμήθηκαν η γεωμορφολογία της παράκτιας ζώνης, η παράκτια κλίση, η σχετική μεταβολή της θαλάσσιας στάθμης, ο ρυθμός μετατόπισης της ακτογραμμής, το μέσο σημαντικό ύψος κύματος και το μέσο εύρος παλίρροιας. Σύμφωνα με το χάρτη παράκτιας τρωτότητας για το συνολικό μήκος της ακτογραμμής, το 63,91% (15,25 χλμ.) χαρακτηρίζεται με υψηλή τρωτότητα και το 25,92% (6,18 χλμ.) με μέση τρωτότητα.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Γεωμορφολογική χαρτογράφηση
CVI
Μεσσηνιακός Kόλπος
παράκτια τρωτότητα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-03-23


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)