Βιοκλιματική αρχιτεκτονική & αειφορικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός μιας μονάδας υγείας: το "Πράσινο" Νοσοκομείο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική & αειφορικός περιβαλλοντικός σχεδιασμός μιας μονάδας υγείας: το "Πράσινο" Νοσοκομείο

Χέλμη, Παρασκευή

Το Νοσοκομείο από την πρωταρχική ίδρυσή του έως την σημερινή εποχή , αποτελεί μία "μηχανή Υγείας", που συνάμα είναι και "μηχανή Ενέργειας", λόγω της συνεχούς και αδιάλειπτης λειτουργίας του επί εικοσιτετράωρο και 365 ημέρες το χρόνο. Σκοπός της παρούσας εργασίας, είναι η διερεύνηση, ανάδειξη και τεκμηρίωση των περιβαλλοντικών, ενεργειακών και άλλων αειφορικών παραμέτρων, ώστε να καταδειχθεί ότι το "Πράσινo" Nοσοκομείο, δεν είναι μόνο φιλικό προς το περιβάλλον, τον ασθενή και τον εργαζόμενο στις Υπηρεσίες Υγείας, αλλά μπορεί να αποτελέσει και πηγή εξοικονόμησης πόρων και ενέργειας. Τα κεφάλαια που αναπτύχθηκαν στο θεωρητικό τμήμα της εργασίας, είναι τα κάτωθι:α)Βιοκλιματικός σχεδιασμός Νοσοκομείου, και εφαρμογή των Παθητικών συστημάτων(ηλιακά συστήματα θέρμανσης, συστήματα φυσικού δροσισμού και συστήματα φυσικού αερισμού).β)Αξιολόγηση και αντικατάσταση ενεργοβόρων, συμβατικών μορφών ενέργειας με Aνανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, (Α.Π.Ε.) (ηλιακή, αιολική, υδροηλεκτρική και γεωθερμία), και παράλληλη αναφορά των νέων Συστημάτων Πιστοποίησης "Πράσινων" Kτιρίων.γ)Ορθολογική διαχείριση όλων των κατηγοριών αποβλήτων στη Μονάδα Υγείας (αστικών, επικινδύνων, τοξικών),στοχεύοντας στις αειφορικές μεθόδους διαχείρισης αυτών (π..χ αποτέφρωση, ανακύκλωση). Στο πρακτικό τμήμα της εργασίας, διερευνήθηκαν οι γνώσεις, οι στάσεις και οι συμπεριφορές των επαγγελματιών Υγείας, σχετικά με την ενδεχόμενη λειτουργία ενός "Πράσινoυ" Νοσοκομείου, με τη χρήση δομημένου ερωτηματολογίου και ερωτήσεις κλειστού τύπου και στην συνέχεια επεξεργάσθηκαν στατιστικά. Συμπερασματικά, καταγράφεται, η αξιολόγηση των περιβαλλοντικών οφελημάτων μιας "Πράσινης" μηχανής "Υγείας και Ενέργειας"- δηλ., καταδεικνύεται ότι, μειώνει τελικά τις εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου, (π.χ. 546,2 τόνοι λιγότερο CO 2 κατ΄ έτος) επιβεβαιώνοντας ότι οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας είναι φιλικές προς το περιβάλλον, ενώ, καθίσταται σαφής η εξοικονόμηση πόρων, μειώνοντας το 31,3% της αρχικής ενέργειας. Άρα, το "Πράσινo" Nοσοκομείο, επιτυγχάνοντας οικονομία κλίμακος, αποτελεί την απάντηση του μέλλοντος στον τομέα της Υγείας στην Αειφόρο Ανάπτυξη.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

πράσινα νοσοκομεία
Ανακύκλωση (Απόβλητα κλπ.)
Περιβαλλοντική μηχανική
Νοσοκομεία
Απορρίμματα και διάθεση απορριμμάτων - Διαχείριση
Αειφορική ανάπτυξη
σχεδιασμός
Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
αρχιτεκτονική
Βιοκλιματική αρχιτεκτονική
περιβάλλον
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)