Ψυχο-κοινωνικά γνωρίσματα και διανθρώπινες σχέσεις σε δείγμα μαθητών από την Κύπρο

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Ψυχο-κοινωνικά γνωρίσματα και διανθρώπινες σχέσεις σε δείγμα μαθητών από την Κύπρο

Μιχαήλ, Μαρία

Η παρούσα έρευνα εξετάζει την ενσυναίσθηση των μαθητών και την άποψη των εκπαιδευτικών για τη σχέση τους με τους μαθητές τους. Οι συμμετέχοντες ήταν 80 μαθητές από τις Β’, Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις Δημοτικών Σχολείων της Λεμεσού της Κύπρου και 21 εκπαιδευτικοί. Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν τα ακόλουθα ερευνητικά εργαλεία: (α) η κλίμακα προσώπων με συναισθηματικές εκφράσεις (Faces Scale) (Andrews & Witney, 1976), (β) η σύντομη ελληνική εκδοχή της κλίμακας αξιολόγησης της σχέσης μαθητή-δασκάλου (Student-Teacher Relationship Scale Short Form, STRS-SF-15 Items) (Pianta, 2001, Tsigilis & Gregoriadis, 2008) και (γ) η κλίμακα ανάπτυξης της ενσυναίσθησης των παιδιών (Kids’ Empathy Development Scale, KEDS) (Reid, Davis, Horlin, Anderson, Baughman, & Campbell, 2013). Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η συναισθηματική και η γνωστική διάσταση της ενσυναίσθησης είναι αρκετά ανεπτυγμένες στους συμμετέχοντες μαθητές ενώ η συμπεριφορική διάσταση της ενσυναίσθησης δεν είναι ανεπτυγμένη. Η συνολική ενσυναίσθηση των μαθητών φαίνεται να είναι μέτρια. Επιπλέον, τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η σχέση εκπαιδευτικού-μαθητή, σύμφωνα με τις απόψεις των δασκάλων, χαρακτηρίζεται κυρίως από εγγύτητα και όχι τόσο από συγκρούσεις. Η σύγκρουση συσχετίζεται αρνητικά με την κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου από τους μαθητές. Η κατανόηση των συναισθημάτων του άλλου συσχετίζεται θετικά με την γνωστική διάσταση της ενσυναίσθησης καθώς και με τη συνολική ενσυναίσθηση.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

σχέση δασκάλου-μαθητή
ενσυναίσθηση
σχέση με συνομήλικους
αυτοεκτίμηση
σχολική ηλικία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-07-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)