Διδακτικά σενάρια αστικής γεωγραφίας: η περίπτωση της Αθήνας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2014 (EN)
Διδακτικά σενάρια αστικής γεωγραφίας: η περίπτωση της Αθήνας

Βασιλείου, Μαξιμιλιανός

Η παρούσα πτυχιακή εργασία έχει ως στόχο την παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού για τις ανάγκες του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας της Α’ και της Β΄ Λυκείου. Η θεματική του υλικού προέρχεται από τον χώρο της Γεωγραφίας.. Μετά την εισαγωγή της εργασίας που αναφέρεται στα προγράμματα σπουδών του μαθήματος της Γεωγραφίας, στο Α’ μέρος και στο 1ο κεφάλαιο αναλύεται η φιλοσοφία του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας και πως σε αυτή θα μπορούσαμε να εισαγάγουμε τη φιλοσοφία και την πρακτική των διδακτικών σεναρίων. Στο Β’ μέρος παρουσιάζονται επιμέρους διδακτικά σενάρια που αφορούν στη γεωγραφία της Αθήνας και λειτουργούν ως εξής:: στο 2ο κεφάλαιο - 1ο σενάριο, μετά την παρουσίαση των διδακτικών στόχων του σεναρίου, αναλύεται η σχέση του κινηματογράφου και της πόλης. Στη συνέχεια, κάνοντας αναφορά στις μεγάλες πληθυσμιακές και κοινωνικο- οικονομικές αλλαγές οι οποίες έλαβαν χώρα στην Αθήνα κατά τη διάρκεια των δεκαετιών του 1940, 1950 και 1990, αναλύονται τέσσερες σημαντικές ταινίες οι οποίες αποτυπώνουν τις αλλαγές αυτές, ενώ ταυτόχρονα συνεισφέρουν στην ανάπτυξη συγκεκριμένων αντιλήψεων για την πόλη. Το 3ο κεφάλαιο - 2ο σενάριο αφορά σε φυσικογεωγραφικά χαρακτηριστικά της Αθήνας και της Αττικής,Το 4ο κεφάλαιο - 3ο σενάριο αναφέρεται στη σύγχρονη ιστορία των Αθηνών, στις αλλαγές στον πληθυσμό, την πυκνότητα και την έκταση της πόλης καθώς και στις διαδικασίες αστικοποίησης της.Στο 5ο κεφάλαιο- 4ο σενάριο παρουσιάζεται το διδακτικό σενάριο που αφορά στην κοινωνική γεωγραφία της Αθήνας, δηλαδή στην κοινωνική μορφολογία, στη δυναμική ή όχι της κοινωνικής πόλωσης και του χωρικού διαχωρισμού και στην απασχόληση.Στο 6ο κεφάλαιο - 5ο σενάριο αναλύεται η έννοια της χωροταξίας και της πολεοδομίας, με ειδική αναφορά σε σχέδια που συνέβαλαν στην οργάνωση του χώρου, αλλά και σε σημερινά προβλήματα της πόλης.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

αστική γεωγραφία
γεωγραφία
Διδακτικά σενάρια
Αθήνα

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2014-06-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)