Η σχέση του ανθρώπινου κεφαλαίου του διδακτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων και της εισαγωγής των αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Η σχέση του ανθρώπινου κεφαλαίου του διδακτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων και της εισαγωγής των αποφοίτων τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση: η περίπτωση της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας

Κουτσούκος, Φώτιος

Ο στόχος της συγκεκριμένης διπλωματικής εργασίας είναι να διερευνήσει την ύπαρξη συσχέτισης μεταξύ του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των εκπαιδευτικών που δίδαξαν κατά τα έτη 2011-12, 2012-13, 2013-14, στα Επαγγελματικά Λύκεια της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Ποσοστού Επιτυχίας των μαθητών τους στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Ως συνιστώσες της ποσότητας του Ανθρωπίνου Κεφαλαίου των Καθηγητών των Λυκείων λαμβάνονται, α) η μέση εκπαιδευτική εμπειρία του διδακτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2011-12, 2012-13 και 2013-14 καθώς και β) το μέσο επίπεδο των ετών εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα έτη 2011-12, 2012-13 και 2013-14. Η έρευνα αφορά στο σύνολο των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Συμπληρώθηκαν 421 ερωτηματολόγια από το διδακτικό προσωπικό των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τις σχολικές περιόδους 2011-12, 2012-13, 2013-14. Η διαδικασία ολοκληρώθηκε τη χρονική περίοδο Μαΐος-Σεπτέμβριος 2015. Η εμπειρική ανάλυση εστιάζει στη διερεύνηση της συσχέτισης ανά ζεύγη μεταβλητών, κατά πρώτον, μεταξύ του μέσου επιπέδου των ετών εκπαίδευσης του διδακτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ποσοστών επιτυχίας των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και κατά δεύτερον, μεταξύ της μέσης εκπαιδευτικής εμπειρίας του διδακτικού προσωπικού των Επαγγελματικών Λυκείων της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και των ποσοστών επιτυχίας των αποφοίτων τους στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Η παραπάνω συσχέτιση μετράται με τον δείκτη Pearson. Η εμπειρική ανάλυση αποκαλύπτει ότι δεν υπάρχει συσχέτιση μεταξύ των δύο ζευγών των παραπάνω αναφερόμενων μεταβλητών. Επιπροσθέτως, γίνονται συγκρίσεις δεικτών που αφορούν τα Επαγγελματικά Λύκεια καθώς και τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. Τα ευρήματα της εμπειρικής ανάλυσης δείχνουν ότι η επιτυχία των μαθητών των Επαγγελματικών Λυκείων στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση επηρεάζεται από άλλους παράγοντες όπως πιθανόν είναι η κοινωνικοοικονομική κατάσταση της οικογένειας, η φροντιστηριακή εκπαίδευση και διάφοροι άλλοι παράγοντες που χρήζουν περεταίρω έρευνας.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διδακτικό προσωπικό
Τεχνική εκπαίδευση - Ελλάδα
τριτοβάθμια εκπαίδευση
Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας
επαγγελματική εκπαίδευση
Ανθρώπινο κεφάλαιο
Επαγγελματικό Λύκειο

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-12-03


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)