Ανακύκλωση έντυπου χαρτιού σε δημοτικά σχολεία. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Καρδίτσας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2015 (EN)
Ανακύκλωση έντυπου χαρτιού σε δημοτικά σχολεία. Μελέτη περίπτωσης: Δήμος Καρδίτσας

Καραμπέκου, Αικατερίνη

Η ανακύκλωση αποτελεί σήμερα για όλα τα σύγχρονα κράτη βασικό τρόπο επίλυσης των περιβαλλοντικών προβλημάτων που αντιμετωπίζουν και εντάσσεται στις πολιτικές διαχείρισης των αποβλήτων. Η ανακύκλωση χαρτιού συγκεκριμένα τα τελευταία χρόνια αποτελεί μια ελπιδοφόρο λύση στο πρόβλημα της αύξησης των στερεών αποβλήτων. Εκτός βέβαια από τη μείωση του όγκου των στερεών αποβλήτων είναι μια λύση φιλική προς το περιβάλλον. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθεί η εφαρμογή ανακύκλωσης έντυπου χαρτιού στα δημοτικά σχολεία του δήμου Καρδίτσας. Για το σκοπό της έρευνας πραγματοποιήθηκε βιβλιογραφική ανασκόπηση σε εμπειρικές μελέτες για την ανακύκλωση και έγινε πρωτογενής έρευνα. Η πρωτογενής έρευνα βασίστηκε στη χρήση διαστρωματικών δεδομένων. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από δειγματοληπτική έρευνα σε 322 μαθητές δημοτικών σχολείων του δήμου Καρδίτσας. Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας παρατηρήθηκε ότι το μορφωτικό επίπεδο των γονέων καθώς και η στάση τους για την ανακύκλωση επηρεάζουν την στάση των παιδιών για την ανακύκλωση. Επίσης, η συμμετοχή των φίλων στην εφαρμογή ανακύκλωσης επηρεάζει τη στάση των μαθητών προς της ανακύκλωση, έχοντας θετική επιρροή.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Χαρτί - Ανακύκλωση
Ανακύκλωση χαρτιού
Περιβαλλοντική εκπαίδευση - Ελλάδα - Καρδίτσα (Νομός)
Δήμος Καρδίτσας
Ανακύκλωση
Δημοτικό σχολείο
Περιβάλλον - Προστασία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2015-11-25


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)