Υδατοδιαλυτές βιταμίνες σε ξηρά φρούτα της Μεσογείου

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Υδατοδιαλυτές βιταμίνες σε ξηρά φρούτα της Μεσογείου

Κουκουμάκης, Ελευθέριος

Ο ταυτόχρονος προσδιορισμός βιταμινών σε δείγματα τροφίμων απαιτεί λιγότερο εργαστηριακό χρόνο και προσπάθεια σε σύγκριση με τον προσδιορισμό κάθε μίας βιταμίνης ξεχωριστά. Σκοπός της μελέτης αυτής ήταν η εφαρμογή μίας δοκιμασμένης στο παρελθόν πειραματικής πορείας για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση υδατοδιαλυτών βιταμινών σε δείγματα σταφίδας και η αξιολόγηση της επίδρασης της μεθόδου ξήρανσης, ήτοι ξήρανση στον ήλιο ή υπό σκιά, στο περιεχόμενο του ξηρού φρούτου σε βιταμίνες. Για το σύγχρονο προσδιορισμό υδατοδιαλυτών βιταμινών πραγματοποιήθηκε όξινη υδρόλυση των δειγμάτων και ενζυμική πέψη ακολουθούμενη από χρωματογραφικό προσδιορισμό με υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης. Για τη μελέτη χρησιμοποιήθηκαν 9 δείγματα σταφυλιού τα οποία ξηράνθηκαν με δύο μεθόδους, με αποτέλεσμα να προκύψουν προς αξιολόγηση 9 δείγματα Κορινθιακής σταφίδας που είχαν ξηρανθεί στον ήλιο και 9 που είχαν ξηρανθεί υπό σκιά. Με βάση τη μέθοδο που επιλέχθηκε, στην Κορινθιακή σταφίδα ανιχνεύθηκε βιταμίνη Β1 (0,20±0,01mg/100g στα δείγματα ήλιου, 0,21±0,01mg/100g στα δείγματα σκιάς, p=0,03), βιταμίνη Β2 (0,12±0,02mg/100g στα δείγματα ήλιου, 0,08±0,02mg/100g στα δείγματα σκιάς, p<0,001), νιασίνη (2,62±0,54mg/100g στα δείγματα ήλιου, 2,27±0,72mg/100g στα δείγματα σκιάς, p=0,26), βιταμίνη Β6 (0,31±0,02mg/100g στα δείγματα ήλιου, 0,34±0,04mg/100g στα δείγματα σκιάς, p=0,06) και φυλλικό οξύ (0,007±0,002mg/100g στα δείγματα ήλιου, 0,014±0,002mg/100g στα δείγματα σκιάς, p<0,001). Παρότι μεταξύ των δειγμάτων ήλιου και σκιάς προέκυψαν στατιστικά σημαντικές διαφορές σε κάποιες περιπτώσεις βιταμινών, οι διαφορές ανάμεσα στις συγκεντρώσεις των βιταμινών στα δείγματα που ξηράνθηκαν στον ήλιο και στα δείγματα που ξηράνθηκαν υπό σκιά φάνηκε να είναι πρακτικά αμελητέες. Η Κορινθιακή σταφίδα ανεξαρτήτως της ακολουθούμενης μεθόδου ξήρανσης αποτελεί ξηρό φρούτο που περιέχει υδατοδιαλυτές βιταμίνες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

ξήρανση υπό σκιά
Υδατοδιαλυτή βιταμίνη
σταφίδα
ταυτόχρονος προσδιορισμός
υγρή χρωματογραφία υψηλής πίεσης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-08


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)