Αξιολόγηση της επίδρασης κατανάλωσης σταφίδας στην ενδοθηλιακή λειτουργία των αγγείων

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Αξιολόγηση της επίδρασης κατανάλωσης σταφίδας στην ενδοθηλιακή λειτουργία των αγγείων

Αναστασιάδης, Δημήτριος

Σκοπός: Η παρούσα κλινική δοκιμή είναι η πρώτη μελέτη που εξετάζει την επίδραση της κατανάλωσης Κορινθιακής σταφίδας στην ενδοθηλιακή λειτουργία, την αρτηριακή σκληρία και τους δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής σε φαινομενικά υγιείς βαρείς καπνιστές με χαμηλή συμμόρφωση στη Μεσογειακή διατροφή.Μεθοδολογία: Στην μελέτη εντάχθηκαν 20 εθελοντές στην ομάδα παρέμβασης και 12 εθελοντές στην ομάδα ελέγχου. Οι εθελοντές ήταν φαινομενικά υγιείς βαρείς καπνιστές, με φυσιολογικό ΔΜΣ και είχαν MedDiet Score ≤30. Η παρέμβαση περιελάμβανε την κατανάλωση ποσότητας σταφίδας ίσης με 5 ισοδύναμα από την ομάδα των φρούτων για χρονικό διάστημα 4 εβδομάδων. Αποτελέσματα: Αναφορικά με τους δείκτες ενδοθηλιακής λειτουργίας και σκληρίας: sICAM-1, FMD και PWV δεν φάνηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά. Ομοίως, οι δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής: MDA, AOPPs, CRP, λεπτίνη και η αντίσταση του ορού στην οξείδωση δεν παρουσίασαν σημαντική διαφορά. Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι το ποσοστό λιπώδους μάζας αυξήθηκε σημαντικά στην ομάδα παρέμβασης (p=0,030), ενώ σημαντική ήταν η διαφορά ανάμεσα στις δύο ομάδες (p=0,010). Επίσης, τα επίπεδα αλβουμίνης σημείωσαν σημαντική αύξηση στην ομάδα ελέγχου (p=0,014), ενώ σημαντική ήταν η διαφορά τους ανάμεσα στις δύο ομάδες (p=0,019). Τέλος, η αντίσταση του ορού σημείωσε σημαντική αύξηση στην ομάδα ελέγχου (p=0,010) και με σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (p=0,035).Συμπέρασμα: Από τα αποτελέσματα της μελέτης, η παρέμβαση με σταφίδα δεν φάνηκε ότι έχει επίδραση στην ενδοθηλιακή λειτουργία, την αρτηριακή σκληρία και τους δείκτες οξειδωτικού στρες και φλεγμονής σε υγιείς καπνιστές. Περαιτέρω μελέτες με μεγαλύτερο δείγμα και με μεγαλύτερη διάρκεια παρέμβασης απαιτούνται για την τεκμηρίωση των παραπάνω αποτελεσμάτων.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Ενδοθηλιακή δυσλειτουργία
Κάπνισμα
Κορινθιακή σταφίδα
Οξειδωτικό στρες
Αντιοξειδωτικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-13


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)