Παράγοντες που σχετίζονται με το άγχος στην οικογένεια παιδιών στο φάσμα του αυτισμού

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Παράγοντες που σχετίζονται με το άγχος στην οικογένεια παιδιών στο φάσμα του αυτισμού

Μαντά, Νικολέτα

Η παρούσα έρευνα εξετάζει τη σχέση του άγχους γονέων παιδιών τυπικής ανάπτυξης (Τ.Α) και παιδιών με διαταραχές του φάσματος του αυτισμού (ΔΑΦ) με ψυχοκοινωνικούς παράγοντες όπως οι στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, η συναισθηματική εκφραστικότητα και η γονεϊκή τυπολογία. Επιπλέον, εξετάζονται πιθανές διαφορές στις παραπάνω μεταβλητές ανάμεσα στις δύο ομάδες γονέων καθώς και ο βαθμός επίδρασης του γονεϊκού άγχους στις μεταβλητές αυτές. Στην έρευνα συμμετείχαν 100 γονείς παιδιών σχολικής ηλικίας (μ.ο ηλικίας γονέων: 41,2 έτη, τ.α=5,4), 50 γονείς παιδιών με ΔΑΦ και 50 γονείς παιδιών με Τ.Α. Τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ εκφράζουν λιγότερο συχνά θετικά συναισθήματα εντός της οικογένειας, ενώ σημειώνουν υψηλότερα επίπεδα άγχους συγκριτικά με τους γονείς παιδιών με Τ.Α. Επίσης, βρέθηκε ότι οι γονείς παιδιών με ΔΑΦ χρησιμοποιούν λιγότερο τον υποστηρικτικό και τον αυστηρό τρόπο στη διαπαιδαγώγηση των παιδιών τους, συγκριτικά με τους γονείς παιδιών με Τ.Α. Αναφορικά με τις στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων δε βρέθηκαν διαφορές ανάμεσα στις δύο ομάδες. Επιπρόσθετα, διαπιστώθηκε ότι το άγχος των γονέων παιδιών με Τ.Α σχετίζεται με κάποιες από τις πρακτικές που εφαρμόζουν για την αντιμετώπιση καταστάσεων άγχους, αλλά και με τη γονεϊκή τυπολογία, ενώ για τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το άγχος τους σχετίζεται με κάποιες στρατηγικές αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων, με τη συναισθηματική εκφραστικότητα και στις δύο διαστάσεις της (θετική και αρνητική), αλλά και με τη γονεϊκή τυπολογία. Τα αποτελέσματα ακόμα έδειξαν ότι το άγχος των γονέων παιδιών με Τ.Α επιδρά αρνητικά στη θετική αντιμετώπιση αγχογόνων καταστάσεων, ενώ για τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ βρέθηκε ότι το άγχος επιδρά θετικά στην αποφυγή/διαφυγή ως στρατηγική αντιμετώπισης αγχογόνων καταστάσεων και αρνητικά στη θετική αντιμετώπιση και τη διεκδικητική επίλυση προβλήματος. Το άγχος βρέθηκε να επιδρά θετικά στην αρνητική συναισθηματική εκφραστικότητα των γονέων και στις δύο ομάδες , ενώ για την ομάδα γονέων παιδιών με ΔΑΦ βρέθηκε ότι το άγχος επιδρά αρνητικά στη θετική συναισθηματική εκφραστικότητα. Αναφορικά με τη γονεϊκή τυπολογία για τους γονείς παιδιών με Τ.Α, βρέθηκε ότι το άγχος επιδρά θετικά στην επιτρεπτικότητα και την αυστηρότητα στη διαπαιδαγώγηση, ενώ για τους γονείς παιδιών με ΔΑΦ βρέθηκε ότι το άγχος επιδρά, επίσης, θετικά στην επιτρεπτικότητα και αρνητικά στην υποστηρικτική στάση στο μεγάλωμα των παιδιών. Τα ευρήματα της παρούσας έρευνας μπορούν να αξιοποιηθούν για κατάρτιση προγραμμάτων ψυχοεκπαίδευσης των γονέων παιδιών με ΔΑΦ.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

αντιμετώπιση
εκφραστικότητα
ΔΑΦ
άγχος
γονεϊκή τυπολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-07-15


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)