Τυπολογία οικογένειας και θεωρία του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2007 (EN)
Τυπολογία οικογένειας και θεωρία του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας

Μπάρτζου, Μαρία

Στόχος της πτυχιακής μου εργασίας είναι να συνοψίσω τον ρόλο της οικογένειας στην σύγχρονη εποχή, επισημαίνοντας την αξία της και να διαπιστώσουμε κατά πόσο ο τρόπος ανάπτυξης και διαπαιδαγώγησης των παιδιών από διαφορετικούς τύπους γονέων επηρεάζει την ανάπτυξη της θεωρίας του νου σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η εργασία απαρτίζεται από δύο μέρη, το θεωρητικό και το εμπειρικό-ερευνητικό μέρος. Το πρώτο μέρος αποτελείται από δύο κεφάλαια, εκ των οποίων το πρώτο έχει στόχο να παρουσιάσει τα κύρια γνωρίσματα και χαρακτηριστικά της οικογένειας, τις μορφές που έχει πάρει ως τώρα, τον ρόλο που διαδραματίζει στη κοινωνία, τις λειτουργίες της και τις αξίες αυτών, τις υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και τα μέλη της, τις μεταβολές που έχει υποστεί με το πέρασμα του χρόνου αλλά και να τονίσει την σπουδαιότητα των ρόλων των γονέων. Το δεύτερο κεφάλαιο στόχο έχει να μας εξηγήσει την ικανότητα της θεωρίας του νου, τους τρόπους με τους οποίους γίνεται αντιληπτή, τη δομή της, τις διαφορές που μπορούν να εκδηλωθούν από παιδί σε παιδί κατά την ανάπτυξη της αλλά και τον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται τα παιδιά και αντιλαμβάνονται τα πράγματα σύμφωνα πάντα με τα δεδομένα της προσχολικής ηλικίας 4-5 ετών. Έπειτα ακολουθεί η προβληματική της έρευνας. Το δεύτερο μέρος, το εμπειρικό, παρουσιάζει την έρευνα η οποία πραγματοποιήθηκε σε 90 γονείς (45 ζευγάρια) με παιδιά που πήγαιναν στο νηπιαγωγείο καθώς και στα παιδιά των αντίστοιχων γονέων για την απόδοση της ικανότητας της θεωρίας του νου. Στο δεύτερο μέρος εμπεριέχονται επίσης και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την έρευνα, τα συμπεράσματα, καθώς και τους σχολιασμούς που διατυπώθηκαν με βάση τα ευρήματα της έρευνας.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Family - Psychological aspects
Preschool children - Family
Οικογένεια - Ψυχολογικές απόψεις
Παιδιά προσχολικής ηλικίας - Οικογένεια
Child psychology
Περιβάλλον και παιδιά
Παιδιά - Ψυχολογία

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2007-11-14


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)