Συμβολή προσωπικοτήτων στην πολιτιστική ανάπτυξη της Κηφισιάς κατά τον 19ο & 20ο αιώνα

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Συμβολή προσωπικοτήτων στην πολιτιστική ανάπτυξη της Κηφισιάς κατά τον 19ο & 20ο αιώνα

Κυριακόπουλος, Σπυρίδων

Η παρούσα διπλωματική εργασία με τίτλο «η συμβολή των προσωπικοτήτων στην πολιτιστική ανάπτυξη της Κηφισιάς κατά τον 19ο & 20ο αιώνα» πραγματοποιήθηκε, στα πλαίσια του μεταπτυχιακού κύκλου σπουδών «Βιώσιμη Ανάπτυξη», με κατεύθυνση «Τοπική Ανάπτυξη» κατά τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016. Σκοπός της είναι, η ανίχνευση της πολιτιστικής δραστηριότητας στην Κηφισιά και η ανάδειξη των προσωπικοτήτων που συνέβαλαν στην πολιτιστική της ανάπτυξη κατά τον 19ο & 20ο αιώνα, με την ποιοτική τους παρουσία και τις δράσεις τους στην πόλη. Εξετάζεται επίσης, ο ρόλος τους στην χάραξη της πολιτιστικής πολιτικής και ερευνώνται οι παράγοντες και τα μέσα που συνέβαλαν σε αυτήν. Αρχικά γίνεται αναφορά στην έννοια της πολιτιστικής ανάπτυξης, πως αυτή συνδέεται με την τοπική ανάπτυξη ενός τόπου και στην σημασία των προσωπικοτήτων για την επίτευξή της. Μετά την αποσαφήνιση των βασικών εννοιών, παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της πόλης της Κηφισιάς και αναδεικνύονται στοιχεία που διαμορφώνουν το φυσιογνωμικό προφίλ της πόλης όπως, η γεωγραφική θέση, το κλίμα, το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον της περιοχής καθώς και η χωροταξική της δομή .Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε κατέδειξε, τις προσωπικότητες διαφόρων κατηγοριών (πολιτικοί, καλλιτέχνες, έμποροι, ποιητές-συγγραφείς κ.α.) ως τον σημαντικότερο παράγοντα που συνέβαλε στην πολιτιστική ανάπτυξη της Κηφισιάς, αφού με την προσφορά τους διαμόρφωσαν πολιτιστική κουλτούρα και με τις δράσεις συνέβαλαν εκτός των άλλων και στην οικονομική της ανάπτυξη. Επισημαίνονται, εκτός των άλλων, χαρακτηριστικές εκδηλώσεις, μουσεία και κτήρια της Κηφισιάς, που σχετίζονται με το όραμα κάποιων προσωπικοτήτων και προσελκύουν το ενδιαφέρον πολλών επισκεπτών, δημιουργώντας πολιτισμό και τόνωση της τοπικής αγοράς, ακόμα και σήμερα.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ανάπτυξη
τοπική
πολιτιστική
Κηφισιά
προσωπικότητες

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-10-26


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)