Μικρασιάτες πρόσφυγες στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ταυτότητες σε μια διαχρονική θεώρηση.

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Μικρασιάτες πρόσφυγες στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: Ταυτότητες σε μια διαχρονική θεώρηση.

Σπαθοπούλου, Μαρίνα

Αντικείμενο της εργασίας είναι η μελέτη του τρόπου παρουσίασης του προσφυγικού ζητήματος (1922) στα σχολικά εγχειρίδια ιστορίας Μέσης Εκπαίδευσης, από τη στιγμή που καταγράφεται ως γεγονός έως σήμερα, με στόχο την κατανόηση της έννοιας των ταυτοτήτων σε ένα σύνολο ανθρώπων που θεωρήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου μια ομογενοποιημένη ομάδα. Η έρευνα επεκτάθηκε στο σήμερα με την καταγραφή της γνώμης των μαθητών για την εικόνα που σχηματίζουν σχετικά με τις ταυτότητες των προσφύγων του 1922 μετά την διδασκαλία του συγκεκριμένου κεφαλαίου από το σύγχρονο βιβλίο ιστορίας της τάξης τους. Η έρευνα έδειξε ότι το κεφάλαιο της Μικρασιατικής Καταστροφής εντάσσεται στα σχολικά εγχειρίδια πολύ νωρίς, αλλά η θεματική του προσφυγικού με την έννοια της ενσωμάτωσης μόλις από τη δεκαετία του 1980. Η εικόνα που κυριαρχεί σε αυτά είναι ενός ενιαίου συνόλου ανθρώπων που βοήθησε στην εθνική ομογενοποίηση της χώρας. Έρευνα στους μαθητές της τρίτης τάξης Λυκείου αναφορικά με τον τρόπο παρουσίασης της θεματικής στο σύγχρονο βιβλίο ιστορίας κατεύθυνσης έδειξε ότι οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονται τους πρόσφυγες ως ένα ενιαίο σύνολο. Η μελέτη θέλει να καταθέσει έναν προβληματισμό για τη διδασκαλία της ιστορίας αναφορικά με τη συγκρότηση μιας εθνικής ταυτότητας με ομογενοποιημένα χαρακτηριστικά. Η έννοια της ταυτότητας είναι πολυσχιδής και η διαμόρφωσή της είναι αποτέλεσμα σύνθεσης ποικίλων, ιδιαίτερων και διαφορετικών ταυτοτήτων. Η κατανόηση των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών συγκεκριμένων ομάδων και ο σεβασμός σε ιδιαιτερότητες και διαφορετικότητες στα πλαίσια του «εθνικού μας εαυτού» θα μας βοηθήσει να αποδεχτούμε το διαφορετικό εν γένει. Σε αυτή τη βάση μπορεί να αντιμετωπισθεί άλλωστε το σύγχρονο προσφυγικό.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

εγχειρίδια ιστορίας, εκπαίδευση, προσφυγικό (1922), ταυτότητες.

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)