Χωρική κατανομή των εδαφικών υποχωρήσεων στην περιοχή Αμύνταιο – Πτολεμαΐδα με την χρήση διαστημικών δεδομένων Radar (SAR)

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Χωρική κατανομή των εδαφικών υποχωρήσεων στην περιοχή Αμύνταιο – Πτολεμαΐδα με την χρήση διαστημικών δεδομένων Radar (SAR)

Πέγιου Μαλακού, Βασιλική Μαρία

Αντικείμενο της παρούσας έρευνας αποτελεί η μελέτη των εδαφικών υποχωρήσεων (land subsidence) στην λεκάνη Αμυνταίου του νομού Φλωρίνης, λόγω της υπεράντλησης των υπογείων υδάτων, η οποία προκύπτει από την δραστηριότητα του λιγνιτωρυχείου Αμυνταίου. Το φαινόμενο των εδαφικών παρατηρήσεων μπορεί να προκληθεί από πολυάριθμες αιτίες ενώ είναι πολλά τα παραδείγματα τόσο στον Ελλαδικό χώρο όσο και στο εξωτερικό. Στην περίπτωση που ερευνάται στην παρούσα μελέτη, φαινόμενα υπερεκμετάλλευσης του υδροφόρου ορίζοντα, τα οποία προκύπτουν από την δραστηριότητα του λιγνιτορυχείου Αμυνταίου, οδηγούν σε πτώση της πιεζομετρικής επιφάνειας με αποτέλεσμα την παρατήρηση φαινομένων εδαφικών υποχωρήσεων. Η περιοχή μελέτης που φαίνεται να πλήττεται από εδαφικές υποχωρήσεις λόγω του ορυχείου, εκτείνεται δυτικά του ορυχείου Αμυνταίου, ενώ οι οικισμοί όπου εντοπίζεται το πρόβλημα είναι αυτοί των Αναργύρων, Φανού, Βαλτονέρων και Πεδινού. Για την διερεύνηση του φαινομένου εφαρμόστηκε η τεχνική της διαφορικής συμβολομετρίας SAR (DinSAR) στην ευρύτερη περιοχή, ενώ επιτεύχθηκε εκτίμηση των μέσων ετήσιων τιμών των εδαφικών υποχωρήσεων καθώς και ανίχνευση και χαρτογράφηση τους, με την εφαρμογή της μεθόδου σώρρευσης συμβολογραφημάτων (Stacking), χρησιμοποιώντας δεδομένα του δορυφόρου ENVISAT για την χρονική περίοδο 2003-2010. Τα αποτελέσματα της εφαρμογής των παραπάνω τεχνικών υπέδειξαν την ύπαρξη εδαφικών υποχωρήσεων με μέσες ετήσιες τιμές υποχώρησης μέχρι 5mm ανά έτος στους οικισμούς που βρίσκονται δυτικά του λιγνιτορυχείου Αμυνταίου, παρουσιάζοντας ένα μοτίβο παραμορφώσεων που συμφωνεί με τις θέσεις των ρηγμάτων αλλά και την στρωματογραφία της ευρύτερης περιοχής. Εδαφικές υποχωρήσεις που παρατηρήθηκαν εκτός του τμήματος δυτικά του ορυχείου δεν μελετήθηκαν περαιτέρω διότι δεν προκλήθηκαν από την δραστηριότητα του ορυχείου, αποτελώντας όμως έναυσμα για καινούριες μελέτες.

graduate_thesis
Πτυχιακή Εργασία (EL)
Graduate Thesis (EN)

Σώρρευση Συμβολογραφημάτων
Ορυχείο Αμυνταίου
Εδαφικές Υποχωρήσεις
Λεκάνη Αμυνταίου
Διαφορική Συμβολομετρία
Υπεράντληση υδροφόρου

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-11-11


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)