Βελτιστοποίηση δρομολογίων συλλογής αστικών απορριμμάτων με την αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2016 (EN)
Βελτιστοποίηση δρομολογίων συλλογής αστικών απορριμμάτων με την αξιοποίηση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών

Δημητράκη, Αικατερίνη

Η ραγδαία ανάπτυξη της πληροφορικής στις μέρες μας, έχει σαν αποτέλεσμα μεταξύ άλλων τη δημιουργία και εξάπλωση νέων επιστημονικών κλάδων. Η επιστήμη της γεωπληροφορικής και κατ’ επέκταση των Συστημάτων Γεωγραφικών Πληροφοριών παρουσιάζει συνεχή ανάπτυξη τόσο παγκόσμια όσο και στον Ελληνικό χώρο.Αντικείμενο της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η σπουδαιότητα των ΣΓΠ στην επίλυση πραγματικών και μείζονος σημασίας χωροταξικών προβλημάτων. Συγκεκριμένα ο προσδιορισμός χώρου αποθήκευσης των απορριμμάτων και γενικά ο σχεδιασμός της διαχείρισης των απορριμμάτων από τη συγκομιδή τους μέχρι και τη χωροθέτηση τους είναι ένα δύσκολο έργο το οποίο απαιτεί την αξιολόγηση περιβαλλοντικών, οικονομικών, κοινωνικών και χωρικών παραμέτρων.Σε πρώτη φάση γίνεται μια αναφορά στα ΓΠΣ η οποία περιλαμβάνει τις βασικές έννοιες, τους τύπους, τις συνιστώσες καθώς και το μέλλον των συστημάτων αυτών.Κατόπιν αναλύονται τα δίκτυα, η σχέση τους με τα ΓΣΠ και δίνονται κάποια παραδείγματα αξιοποίησης των δικτύων σε διάφορους τομείς.Έπειτα γίνεται μια ανάλυση σχετικά με την κατανομή των κάδων στο χώρο, τη δρομολόγηση των απορριμματοφόρων και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δρομολογήσεις αυτών.Η κατανάλωση καυσίμων είναι μια σημαντική παράμετρος της βελτιστοποίησης των διαδρομών και έτσι γίνεται μια σημαντική αναφορά σε αυτήν.Στη συνέχεια παρατίθενται στοιχεία που αφορούν δεδομένα που συλλέχθηκαν από τον Δήμο Ηρακλείου, όπως ο ακριβής αριθμός εργαζομένων στην καθαριότητα του Δήμου, οι ισχύουσες διαδρομές των οχημάτων για την αποκομιδή απορριμμάτων από τους πράσινους κάδους του Δήμου, καθώς και η παράθεση εναλλακτικών σεναρίων ως προς την εύρεση νέων διαδρομών. Επίσης αναφέρεται η μεθοδολογίας της εύρεσης των βέλτιστων διαδρομών των απορριμματοφόρων Τα αποτελέσματα της διερεύνησης έδειξαν ότι η χρησιμοποίηση τέτοιων μοντέλων αποτελούν μια αξιόπιστη βάση με σκοπό την αποτελεσματικότερη και αρτιότερη οργάνωση για την αντιμετώπιση καθημερινών σύνθετων προβλημάτων.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

απορρίμματα
Βελτιστοποίηση
δρομολόγια
ΣΓΠ

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2016-09


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)