Τεχνοοικονομική ανάλυση ανάπτυξης δικτύου VDSL2 - Vectoring

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Τεχνοοικονομική ανάλυση ανάπτυξης δικτύου VDSL2 - Vectoring

Σκούφης, Άγγελος Γ.

Με την συνεχή εξέλιξη της τεχνολογίας και τα άλματα που έχουν πραγματοποιηθεί στον τομέα των τηλεπικοινωνιών τα τελευταία χρόνια, οι απαιτήσεις και οι ανάγκες για μεγαλύτερες ευρυζωνικές ταχύτητες είναι πλέον γεγονός. Σαν αποτέλεσμα η Ευρωπαϊκή επιτροπή αποφάσισε να ορίσει στόχους στα κράτη μέλη για ανάπτυξη δικτύων νέας γενιάς. Στα πλαίσια αυτής της οδηγίας και δεδομένου του υψηλού κόστους για ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών αποφασίστηκε σε πολλές χώρες η μετάβαση να πραγματοποιηθεί σταδιακά. Στην Ελλάδα κατόπιν ώριμης σκέψης και πολλών διαβουλεύσεων της ΕΕΤΤ με τους παρόχους τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, η μετάβαση αποφασιστικέ να πραγματοποιηθεί με ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών σε αρχιτεκτονική FTTC (Fibber to the cabinet) και με εφαρμογή της τεχνικής ακύρωσης θορύβου (noise cancelation). Σκοπός της παρούσας διπλωματικής εργασίας είναι η χρηματοοικονομική ανάλυση μίας τέτοιας επένδυσης και η αξιολόγησή της. Για της ανάγκες της εργασίας η μελέτη ανάπτυξης του δικτύου FTTC και ο υπολογισμός του κόστους υλοποίησης, γίνεται σε περιορισμένη κλίμακα και αφορά παροχή ευρυζωνικών προγραμμάτων Vectoring σε μία περιοχή με 3.000 συνδρομητές. Στα κεφάλαια που ακολουθούν αναλύονται οι στόχοι που έχει θέσει η Ε.Ε., παρουσιάζεται τεχνικά η τεχνολογία του FTTC, γίνεται εκτίμηση του βαθμού διείσδυσης στην αγορά και του πιθανού κόστους για την αγορά της υπηρεσίας ενώ υπολογίζονται αναλυτικά τα κόστη για την υλοποίησης και τη λειτουργία του δικτύου. Με βάση όλα αυτά τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, ολοκληρώνεται η εργασία με την τελική αξιολόγηση της επένδυσης.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

ευρυζωνικότητα
Χρηματοοικονομική ανάλυση
VDSL2 - Vectoring

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-02-24


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)