Διατροφικά πρότυπα (Μεσογειακή Διατροφή) και πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια : επιδημιολογική μελέτη

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Διατροφικά πρότυπα (Μεσογειακή Διατροφή) και πιθανότητα εμφάνισης καρδιαγγειακού επεισοδίου σε ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια : επιδημιολογική μελέτη

Γερασιμάτου, Χρυσάνθη Ά.

Εισαγωγή Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η διερεύνηση της σχέσης διατροφικών προτύπων και κυρίως της Μεσογειακής Διατροφής με τον κίνδυνο επανεμφάνισης της καρδιαγγειακής νόσου σε ασθενείς με νεοδιαγνωσθείσα συστολική δυσλειτουργία της αριστερής κοιλίας. Μεθοδολογία Στη Μελέτη έλαβαν μέρος 461 διεγνωσμένοι ασθενείς με καρδιακή ανεπάρκεια της Ά Καρδιολογικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών κατά την περίοδο 2006-2009, από τους οποίους οι 353 ήταν άνδρες, ηλικίας 64±13 ετών και οι 92 ήταν γυναίκες ηλικίας 72±12 ετών. Καταγράφηκαν αναλυτικά κλινικά, ανθρωπομετρικά, κοινωνικο-δημογραφικά χαρακτηριστικά, πληροφορίες σχετικά με τη σωματική δραστηριότητα, καθώς και καπνιστικές και διατροφικές συνήθειες που αξιολογήθηκαν με αντίστοιχο διατροφικό δείκτη. Αποτελέσματα Οι ασθενείς με μεγαλύτερο βαθμό προσκόλλησης στη Μεσογειακή Διατροφή διατηρούσαν καλό κλάσμα εξώθησης ( R2 =0.01), ενώ οι ασθενείς που δεν εμφάνισαν νέο καρδιαγγειακό επεισόδιο είχαν αυξημένο διατροφικό σκορ κατά 52% σε σύγκριση με όσους εμφάνισαν τη νόσο κατά τη διετία. Επιπρόσθετα, τονίστηκε ο προστατευτικός ρόλος της Μεσογειακής Διατροφής έναντι στην εμφάνιση καρδιαγγειακού επεισοδίου (Σχετικός Κίνδυνος 0,303 p<0,001) λαμβάνοντας υπόψη δημογραφικά χαρακτηριστικά και στοιχεία του τρόπου ζωής. Συμπέρασμα Αναδεικνύεται ο προστατευτικός ρόλος της Μεσογειακής Διατροφής στην περίπτωση της δυσλειτουργίας της αριστερής κοιλίας που οδηγεί σε κλινικά εκδηλωμένη καρδιακή ανεπάρκεια ύστερα από οξύ στεφανιαίο σύνδρομο.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

κίνδυνος
Συστολική Δυσλειτουργία Αριστερής Κοιλίας
ΜεσογειακήΔιατροφή
Οξύ Στεφανιαίο Επεισόδιο
Καρδιακή Ανεπάρκεια

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-20


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)