Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Νομό Αττικής σχετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Στάσεις και αντιλήψεις εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στον Νομό Αττικής σχετικά με την επαγγελματική τους ικανοποίηση

Παραδείση, Μαρία Κ.

Η επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών διερευνάται συστηματικά τις τελευταίες δεκαετίες στο διεθνή χώρο, επιχειρώντας να προσδιοριστούν οι παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση ή δυσαρέσκεια των εκπαιδευτικών, στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην Ελλάδα, μόνο λίγες εμπειρικές έρευνες έχουν επιχειρήσει να διερευνήσουν τους παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών στη σημερινή ελληνική, κοινωνική και εκπαιδευτική πραγματικότητα.Οι παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών είναι πολλοί και διάφοροι. Έρευνες έδειξαν ότι μεταξύ αυτών σημαντικό ρόλο διαδραματίζει το κλίμα που επικρατεί στη σχολική μονάδα γενικότερα. Σκοπός, λοιπόν, της παρούσας εργασίας είναι να ερευνήσει τις στάσεις και τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στον Νομό Αττικής, για την επαγγελματική τους ικανοποίηση, καθώς και τους παράγοντες που την επηρεάζουν.Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε κατά τους μήνες Οκτώβριο-Δεκέμβριο του σχολικού έτους 2016-2017, με πρωτογενή στοιχεία που συγκεντρώθηκαν μέσω ερωτηματολογίων από 114 εκπαιδευτικούς που εργάζονται σε σχολεία Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Αττικής. Από την παραγοντική ανάλυση των δεδομένων αναδείχθηκαν οι εξής παράγοντες που επηρεάζουν την επαγγελματική ικανοποίηση των εκπαιδευτικών: «Κτιριακή και υλικοτεχνική υποδομή», «Σχέσεις με τους συναδέλφους», «Σχέση με τον Διευθυντή», «Σχέση με τους γονείς των μαθητών», «Δυνατότητα λήψης αποφάσεων».

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

επαγγελματική ικανοποίηση
αποτελεσματικό σχολείο
αντιλήψεις εκπαιδευτικών
παράμετροι επαγγελματικής ικανοποίησης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-21


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)