Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Διερεύνηση των αντιλήψεων των εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης

Μαρκαριάν, Δέσποινα Αριστέα Ε.

Σκοπό της παρούσας έρευνας αποτελούσε η διερεύνηση των αντιλήψεων των Ελλήνων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης. Πιο συγκεκριμένα, με τη χρήση του ερωτηματολογίου "Διερεύνηση αντιλήψεων εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης ως προς τα μοντέλα διαχείρισης της τάξης", διερευνήθηκε το πόσες και ποιες διαστάσεις διαχείρισης της τάξης έδειχναν να αντιλαμβάνονται οι συμμετέχοντες, καθώς και ο βαθμός παρέμβασής τους (παρεμβατική, μη παρεμβατική, αλληλεπιδραστική προσέγγιση) ανά διάσταση διαχείρισης. Επιπλέον, μελετήθηκε η επίδραση ποικίλων παραμέτρων στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των δασκάλων ως προς το μοντέλο διαχείρισης της τάξης, όπως του φύλου, της εκπαιδευτικής εμπειρίας, της σχέσης εργασίας των εκπαιδευτικών, καθώς και της κατοχής μεταπτυχιακού τίτλου. Ένας ακόμη παράγοντας που τέθηκε στο μικροσκόπιο ήταν το μέγεθος της τάξης.Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, στην οποία συμμετείχαν 418 εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες αναγνώρισαν δύο διαστάσεις διαχείρισης της τάξης, τη διαχείριση της διδασκαλίας και τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Επίσης, εμφανίστηκαν να τείνουν προς την αλληλεπιδραστική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της διδασκαλίας και προς την παρεμβατική προσέγγιση ως προς τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Δε βρέθηκε στατιστικά σημαντική επίδραση του φύλου, του μεγέθους της τάξης και της σχέσης εργασίας στη διαμόρφωση των αντιλήψεων των συμμετεχόντων για καμία από τις δύο διαστάσεις διαχείρισης της τάξης. Αντίθετα, εντοπίστηκε στατιστικά σημαντική επίδραση της εκπαιδευτικής εμπειρίας στις αντιλήψεις των δασκάλων, μόνο, όμως, ως προς τη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών. Επιπλέον, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού τίτλου εμφανίστηκαν ως περισσότερο αλληλεπιδραστικοί στη διαχείριση της διδασκαλίας και λιγότερο παρεμβατικοί στη διαχείριση της συμπεριφοράς των μαθητών.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας
αντιλήψεις
μοντέλο
διαχείριση της τάξης

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)