Μελέτη της μικροβιακής κοινότητας κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
sharePhD thesis (EN)

2017 (EN)
Μελέτη της μικροβιακής κοινότητας κατά τη διεργασία της κομποστοποίησης

Χρόνη, Χρηστίνα Κ.

Ο στόχος αυτής της διατριβής ήταν η διερεύνηση της μικροβιακής κοινότητας, όπως αυτή μπορεί να εκτιμηθεί μέσω της αναπνευστικής δραστηριότητας και του δ15Ν, κατά την παρακολούθηση της κομποστοποίησης διαφορετικών οργανικών μειγμάτων, και η αξιολόγησή τους ως δείκτες σταθεροποίησης. Για την υποστήριξη των αποτελεσμάτων, η αξιολόγηση της σταθεροποίησης προσεγγίστηκε επιπλέον μέσω συγκεκριμένων φυσικών και χημικών παραμέτρων (θερμοκρασία, pH, ηλεκτρική αγωγιμότητα, περιεκτικότητα σε υγρασία και πτητικά στερεά), καθώς και με την καταμέτρηση συγκεκριμένων μικροοργανισμών (ολικά βακτήρια, ολικά κολίμορφα, βακτήρια ανθεκτικά στην ερυθρομυκίνη και τετρακυκλίνη). Συνολικά έξι χειρισμοί κομποστοποίησης παρακολουθήθηκαν.Η εφαρμογή δύο μεθόδων εκτίμησης της αναπνευστικής δραστηριότητας – του Ειδικού Ρυθμού Κατανάλωσης Οξυγόνου – SOUR και του Ελέγχου του Δυναμικού Αυτοθέρμανσης Dewar – κατά την κομποστοποίηση διαφορετικών αρχικών μειγμάτων, επιβεβαίωσε τη σχέση της αναπνευστικής δραστηριότητας με τη σταθεροποίηση του κομπόστ. Τα αποτελέσματα για τις μεταβολές του δ15Ν κατά την εξέλιξη της κομποστοποίησης είναι ενθαρρυντικά για τη χρήση της παραμέτρου ως δείκτης για την εκτίμηση της σταθεροποίησης του υποστρώματος κομποστοποίησης. Ωστόσο, δεν φαίνεται να είναι κατάλληλος δείκτης για την εκτίμηση ωρίμανσης. Από την άλλη πλευρά, τα αποτελέσματα για τις μεταβολές του δ13C κατά την εξέλιξη της κομποστοποίησης των μειγμάτων, έδειξαν ότι η παράμετρος αυτή δεν είναι κατάλληλη για να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης για την εκτίμηση της σταθεροποίησης ή της ωρίμανσης.

thesis
Διδακτορική Διατριβή (EL)
Doctoral Dissertation (EN)

δείκτες σταθεροποίησης
Περιβάλλον - Διαχείριση
δ15Ν
κομποστοποίηση
SOUR

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-03-22


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)