Συγκριτική μελέτη της απόκρισης αντιοξειδωτικών ενζύμων σε δύο διαφορετικά πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης στα άνω και κάτω άκρα υγιών αγύμναστων εθελοντών - επίδραση διατροφικών χαρακτηριστικών

 
This item is provided by the institution :
Harokopio University
Repository :
Library & Information Center ESTIA
see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
share
2017 (EN)
Συγκριτική μελέτη της απόκρισης αντιοξειδωτικών ενζύμων σε δύο διαφορετικά πρωτόκολλα έκκεντρης άσκησης στα άνω και κάτω άκρα υγιών αγύμναστων εθελοντών - επίδραση διατροφικών χαρακτηριστικών

Καμπουροπούλου, Χριστίνα Α.

Θεωρητικό υπόβαθρο: Η ασκησιογενής μυϊκή βλάβη (ΑΜΒ), που προκαλείται έπειτα από ασυνήθιστη ή/και έκκεντρη άσκηση, θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί ως ένα ελεγχόμενο στρεσογόνο μοντέλο το οποίο θα επέτρεπε να αξιολογηθούν οι δυνατότητες των ενδογενών αντιφλεγμονώδων και αντιοξειδωτικών μηχανισμών του οργανισμού.Σκοπός: Στόχος της εργασίας ήταν η εφαρμογή δύο πρωτοκόλλων έκκεντρης άσκησης στα κάτω και άνω άκρα, με σκοπό να αναζητηθούν διαφορές στην απόκριση της δραστικότητας τριών αντιοξειδωτικών ενζύμων μεταξύ των δύο πρωτοκόλλων άσκησης.Μεθοδολογική προσέγγιση: Πέντε αγύμναστοι, υγιείς εθελοντές, εκτέλεσαν 100 άλματα από ύψος με ημικάθισμα, και 80 έκκεντρες κάμψεις δικεφάλων (στο 90% της μέγιστης δύναμής τους) και μετρήθηκαν προ- και μετα άσκησης (αμέσως μετά, 2, 24 και 48 ώρες) οι μεταβολές που επάγονται σε αντιπροσωπευτικούς δείκτες ΑΜΒ και σε τρία αντιοξειδωτικά ένζυμα (υπεροξειδική δισμουτάση ορού και λευκοκυττάρων και υπεροξειδάση της γλουταθειόνης ορού).Αποτελέσματα: Τόσο στα κάτω, και ιδιαίτερα στα άνω άκρα προκλήθηκε ΑΜΒ μετά τα δύο πρωτόκολλα. Μόνο το πρωτόκολλο των άνω ακρών προκάλεσε αύξηση της υπεροξειδικής δισμουτάσης ορού (24h, 40%). Kαι τα δύο πρωτόκολλα αύξησαν τη δραστικότητα του ίδιου ενζύμου στα λευκοκύτταρα με παρόμοιο τρόπο που ήταν πιο έντονες στις 24 και 48 ώρες. Τέλος, η υπεροξειδάση της γλουταθειόνης δεν επηρεάστηκε. Συμπεράσματα: Τα δυο πρωτόκολλα μπόρεσαν να προκαλέσουν αυξήσεις στη δραστικότητα της κυκλοφορούσας και λευκοκυτταρικής υπεροξειδικής δισμουτάσης, πιθανότατα ως ομοιοστατικός μηχανισμός του οργανισμού στο ασκησιογενές οξειδωτικό στρες. Συνεπώς η μέτρηση των ενζύμων αυτών μετά από πρόκληση ΑΜΒ θα μπορούσε να αποτελέσει μελλοντικά τρόπο εκτίμησης του ενδογενούς αντιοξειδωτικού δυναμικού του ανθρώπινου οργανισμού.

postgraduate_thesis
Μεταπτυχιακή Εργασία (EL)
Postgraduate Thesis (EN)

Διατροφή
ΑΜΒ: Aσκησιογενής Mυϊκή Bλάβη ROΝS: Δραστικά Είδη Οξυγόνου και Αζώτου VAS: Οπτική αναλογική κλίμακα GPΧ: Υπεροξειδάση της γλουταθειόνης SOD: Υπεροξειδική δισμουτάση
Άσκηση - Φυσιολογικές απόψεις
Άσκηση
Αντιοξειδωτικά

Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο (EL)
Harokopio University (EN)

2017-07-12


Αναφορά Δημιουργού – Μη Εμπορική Χρήση – Όχι Παράγωγα Έργα 4.0*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)